#
#

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos projektas „Klausau ir regiu – pažįstu save ir tave“

Mokykla: Druskininkų „Saulės" pagrindinė mokykla

Kūrybos agentas:  Domas Burkauskas

Kuriantis praktikas:  Giedrius Bagaliūnas

Kuriantis praktikas:  Mykolas Svirskis

Kuriantis praktikas:  Milda Arčikauskaitė

Kuruojantis mokytojas:  Renata Jaskelevičienė

 


Tyrinėjimo sritis:  Kaip garsų, vaizdų ir aplinkos stebėjimas gali būti integruotas į ugdymo turinį, o mokiniams ir mokytojams suteikti daugiau pasitikėjimo savimi ir vieniems kitais.

Tikslinė grupė:  5, 6, 7, 8 kl.

Tikslai:  Stebėsime muzikos pamokų lankymą, įsitraukimą jų metu. Stebėsime, kaip pasitelkus fotografiją kinta mokinių asmeninio ir juos supančios aplinkos dvasinio ir fizinio pasaulio suvokimas. Stebėsime, kaip kinta mokinių įsitraukimas į mokyklos valdymą bei ugdymo turinio planavimą, ar kinta jų asmeninės atsakomybės suvokimas, kuriant bei puoselėjant bendrą mokiniams skirtą erdvę.

Mokomieji dalykai, su kuriais susijęs projektas:  Tikyba, biologija, rusų kalba, anglų kalba, lietuvių kalba, dailė , muzika, etika.


Kūrybinė veikla, įtraukta į projektą:  Fotografija, muzika, architektūra. 
 
 
DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.