#
#

Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės mokyklos projektas „Muzikos baldai“

Mokykla: Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės mokykla

Kūrybos agentas:  Kęstutis Venskūnas

Kuriantis praktikas:  Kristijonas Murauskas

Kuruojantis mokytojas:  Rūta Kauneckienė

 


Tyrinėjimo sritis:  Naudojant netradicines ugdymo erdves, labiau paskatinti mokinius taikyti matematikos, anglų k., muzikos, gamtos ir žmogaus pamokų žinias praktikoje. Gerinti komandinio darbo įgūdžius.

Tikslinė grupė:  5 klasė.

Tikslai:  Skatinti bendradarbiavimą, gebėjimą Klaus, analizuoti, gilintis į ugdomąjį dalyką, taikyti teorines žinias praktikoje.

Mokomieji dalykai, su kuriais susijęs projektas:  Muzika, matematika, anglų kalba, istorija.


Kūrybinė veikla, įtraukta į projektą:  Architektūra.


Nuorodos:

• Apie mokykloje vykdytą projektą rašė rajono laikraštis "Sidabrė": Netradicinė pamoka Šiauliuose ir Kūrybinės partnerystės praplėtė penktokų akiratį.