#
#

Kelmės rajono Kražių gimnazijos projektas „Vakar – šiandien – rytoj“

Mokykla: Kelmės rajono Kražių gimnazija

Kūrybos agentas:  Goda Giedraitytė

Kuriantis praktikas:  Marius Ratnikas

Kuriantis praktikas:  Rasa Kulytė

Kuruojantis mokytojas:  Dalia Stankuvienė

 


Tyrinėjimo sritis:  Kaip kuriant kultūrinį istorinį maršrutą susieti mokomųjų dalykų ugdymo turinį su realiu gyvenimu, taikant informacines technologijas ir aktorinius metodus?

Tikslinė grupė:  89 penktokai, šeštokai, septintokai ir aštuntokai

Tikslai:  Atskleisti mokiniams ir mokytojams kūrybiško mokymo bei mokymosi būdų taikymo naudą ugdymo procese bei dalijantis žiniomis ir patirtimi tarpusavyje, t.y. parodyti kaip realizuojant vieną, nuosekliai suplanuotą projektą, gali sąveikauti skirtingi mokymo(si) dalyviai ir dalykai, mokslas ir menas, kūrybiškas mąstymas ir ugdymo turinys. Norėjosi, pasitelkus konkrečias projekto priemones parodyti, kad tai, ko mokoma(si), gali būti pritaikoma realiame gyvenime.

Mokomieji dalykai, su kuriais susijęs projektas:  Lietuvių kalba, informacinės technologijos, istorija, geografija, muzika, dailė, užsienio kalbos


Kūrybinė veikla, įtraukta į projektą:  Informacinės technologijos, teatras


Nuorodos:

 
 
 
DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.