#
#
Mes socialiniuose tinkluose
#
#

„Kūrybinių partnerysčių“ organizuotame seminare – pokalbiai apie komandos formavimo galimybes

2013 m. gruodžio 16 d. LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institute buvo organizuotas projekto „Kūrybinės partnerystės“ gerosios patirties sklaidos seminaras „Mokytojų ir mokinių komandų formavimo galimybės pradinio ugdymo pakopoje“, kurį vedė Vilniaus raj. Kalvelių „Aušros“ gimnazijos pradinių klasių mokytojos Dalia Valaikienė ir Gražina Tamašauskienė bei mokyklos kūrybiško mokymosi projekto kūrybos praktikas 2012-2013 m. Jonas Liugaila. Apie kūrybiško mokymosi galimybes pradinio ugdymo pakopoje, mokytojų profesinį tobulėjimą su seminaro vedėjais kalbėjosi Danguolė Bylaitė-Šalavėjienė, „Kūrybinių partnerysčių“ projekto Vilniaus regione kuratorė, LEU PKTI koordinatorė.

Pedagogai aktyviai įsitraukė į veiklas sklaidos seminare. Kaip manote, kas labiausiai sudomino mokytojus? Kuri žinia pedagogams buvo įdomi? Kokia pagrindinė idėja, kuria norėjote pasidalinti? 

Dalia Valaikienė: Mokytojams buvo svarbu dar kartą įsitinkinti, kad komandinis darbas yra vienas iš pagrindinių kūrybiško mokymosi sėkmę lemiančių veiksnių. Besimokanti komanda, tikslui pasiekti sutelkusi visus savo gebėjimus, įgūdžius, žinias, visuomet gali tikėtis geresnių rezultatų, nei dirbantys po vieną. Tačiau komandinio darbo sėkmę lemia harmoningas vaidmenų pasiskirstymas komandoje, bendradarbiavimas, pasitikėjimas, įvairi patirtis, įgūdžiai ir komandos narių susitelkimas. Šiandien akivaizdžiai padidėjo komandinio darbo taikymas praktinėje darbinėje veikloje, nes vis dažniau tenka atlikti įvairias kūrybines užduotis, ieškoti įdomių, inovatyvių sprendimų. 

Jonas Liugaila: Pagrindinė mintis, kuria norėjau pasidalinti, kalba apie nelengvą, pamokančią, naudingą ambicijų ir savirealizacijos transformaciją mokyklos kontekste. Kuomet iš individualistinio pasaulio įžengiama į kolektyvo, komandos, vietinės kultūros, bendradarbiavimo erdves. Sunku pasakyti, ar mokytojams pavyko susitapatinti su šiuo potyriu, bet susidarė įspūdis, kad tai jiems buvo įdomu. Gal būtent dėl to, kad tai – nepatirta erdvė. Norėjau atkreipti dėmesį į tai, kad pakliuvus į naujas situacijas, ypač tas, kuriose bendro tikslo siekiant dalyvauja daugiau žmonių, neverta stoti prieš srovę. Nenaudinga susikurti individualistinės savirealizacijos scenos. Reikia tiesiog atrasti naujus ambicijų ir savirealizacijos kertinius akmenis, kurie teigiamai pasitarnautų tiek individualiai, tiek kolektyviai. 

Šiemet jau antrus metus dalyvaujate „Kūrybinių partnerysčių“ projekte. Ką atradote projekte – jūs, mokiniai, mokykla? Su kokiais lūkesčiais šiemet dalyvaujate „Pokyčių mokyklų“ programoje? 

Gražina Tamašauskienė: Džiugina atrastas kiekvieno vaiko kūrybiškumas. Siekiame pastiprinti net pačias mažiausias kūrybos apraiškas. Labai svarbu tai, ką vaikas sukuria. Moksleivius kūrybai labai paskatina susidomėjimas, pasitenkinimas, džiaugsmas ir noras išbandyti save atliekant tam tikrą darbą, o ne išorinis spaudimas. Labai svarbu, kad aplinka, kurioje mokiniai kuria būtų saugi, negrėsminga naujoms idėjoms, kad visos originalios idėjos būtų palankiai vertinamos. Kūrybingas problemų sprendimas neatsiranda staiga „iš niekur“, bet turi būti ugdomas ir kuriamas, o originalus mąstymas turi būti vertinamas ir skatinamas. 

Dalia Valaikienė: Kūrybiško mokymosi projekte 2012-2013 m. pritaikėme vieną iš įdomesnių kūrybingo mokymosi strategijų – senas problemas pamatyti ir pertvarkyti naujai. Tarkime, dažnai su moksleiviais per pamokas kalbėjome apie gyvūnus, tačiau ta pati tema kūrybiško mokymosi projekte realizavosi naujomis kryptimis, turiningiau, prasmingiau, rezultatyviau. Įvairūs metodai, tokie kaip konferencija, interviu, video pristatymai, paskatino mokinius ieškoti atsakymų, kurti, daryti išvadas, sisteminti, apibendrinti informaciją. 

Labai malonu, kad į sklaidos seminarą atvykote drauge su kūrybos praktiku. Ką Jums reiškia „kūrybos praktikas“?

Gražina Tamašauskienė: Kūrybos praktikos mums padėjo pamatyti problemas, atskleisti temą „kitu kampu“. Jo, kaip grafikos dizainerio, ir mūsų, kaip mokytojų, skirtinga patirtis, žinios bei įgūdžiai susijungė siekiant bendro iškelto tikslo. Dirbdami drauge su kūrybos praktiku dalinomės savo turima informacija, patirtimi, įgūdžiais. Dalia Valaikienė: Diskusijų su kūrybos praktiku metu dažnai gimdavo naujos ir nestandartinės idėjos, kurios labai pagyvindavo mokymosi procesą. Be to, mokiniams žmogus, kuris yra ne iš jų aplinkos, sukelia didesnį susidomėjimą, motyvaciją. 
 
DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.