#
#

Mokinių elgesio pokyčiai, akcentuojant gebėjimo klausytis ir viešo kalbėjimo gebėjimus, miestelio pagrindinėje mokykloje 6 kl.

Projekto pradžioje ir pabaigoje fiksuojamos viešo pristatymo „Jei aš būčiau išradėjas, tai ...“ situacijos  video medžiagos forma. Vaikams paruošiama individualios darbo vietos, kiekvienam vaikui duodame po piešimo priemonę ir popieriaus lapą ir paprašome per 10 min. nupiešti piešinį tema „Jei aš būčiau išradėjas, tai ...“ . Po to kiekvienas vaikas turi  1 minutę pristatyti savo išradimą klasei. Pristatymai fiksuojami filmavimo kamera.

Projekto pradžioje mokiniams sunkiai sekėsi pristatyti savo „išradimus“.  Klasėje tvyrojo nepagarba draugų išradimams, užgauliojimai, keiksmažodžiai, klausantieji įvairiais būdais trukdė pranešėjams, mokiniai negebėjo sklandžiai pristatyti savo išradimų, kalbėjo nerišliai, jautėsi susikaustę prieš klasę. Pusė išradimų buvo skirti naikinti sprogdinti mokyklai, sunaikinti mokytojams arba namų darbų atlikimui. Pasibaigus projektui  mokiniai tapo tolerantiškesni mokytojams ir klasės draugams, pasikeitė požiūris į mokyklą. Nors  1 min. išradimo pristatymui  neišnaudojo nė vienas mokinys, tačiau pastebima, kad mokiniai aktyviau klausėsi pristatančiojo, uždavinėjo klausimus apie „išradimus“. Klasėje buvo palankesnė ir pozityvesnė atmosfera darbui. Maloniai nustebino tai,  kad tarp mokinių „išradimų“ nebuvo nė vieno naikinimui skirto išradimo. Pokalbiuose su dalykų mokytojais taip pat teigiamai atsileipai apie pagerėjusį klasės mikroklimatą.


Pristatymais pasibaigus projektui: http://youtu.be/I7pwg4yDbvo


DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.