#
#

Mokinių gebėjimo geometrijos žinias taikyti praktikoje plėtotė miestelio pagrindinėje mokykloje 7 kl.

Mokinių gebėjimo praktiškai taikyti geometrijos žinias pokyčiams fiksuoti naudojami mokinių sukurti lipdiniai iš modelino. Projekto pradžioje mokiniams išdalinamos  nesudėtingos architektūrinės formos bažnyčios nuotraukos.  Mokiniams duodamas  modelinas (molis arba lipdymo masė iš druskos, miltų ir vandens) ir iš jo per 30 min. mokiniai paprašomi nulipdyti bažnyčią pavaizduotą nuotraukoje. Šalia nulipdytų bažnyčių užrašomi vaikų vardai ir mokinių kūriniai nufotografuojami. Užduotis pakartojama pasibaigus projektui, ir palyginamos fotografijos. 

Lyginant fotografijas išryškėjo, kad po projekto visų vaikų nulipdytos bažnyčios buvo proporcingos, vaizduojamos su daugybe geometrinių tūrių, smulkiomis detalėmis. Matematikos mokytoja pastebėjo, kad ženkliai pagerėjo mokinių erdvinis mąstymas pamokose, jie geba greičiau ir geriau suvokti geometrines figūras, tūrius, mokiniai išmoko praktiškai pritaikyti pamokose įgytas žinias. 


 
DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.