#
#

MOKYTOJŲ MOKYMASIS IR TOBULĖJIMAS

Kūrybinių partnerysčių principas:  kartu su kūrėjais padėti mokytojams atrasti patiems save kaip kūrybingus ir originalius, skatinti nebijoti iššūkių ir naujovių savo darbe. 

Mokytojų mintys apie savo tobulėjimą ir mokymąsi:
„Dalyvavimas projekte suteikė galimybę plėsti akiratį, papildė žinių bagažą. Veikla vertinama labai gerai. Teko ne tik teoriškai, bet ir praktiškai patirti, kad kūrybiškas mokymas mokiniams patinka: išnyksta atskirtis tarp silpnai besimokančių, nemotyvuotų mokinių ir tarp mokinių, kurių dalykinės žinios yra stiprios. Kūrybinis mokymas suteikia galimybę mokiniams pajusti mokymosi džiaugsmą, dėl to didėja mokymosi motyvacija. Pažintis su naujais mokymo metodais leidžia mokytojui tapti patraukliu ir įdomiu mokiniams.“
„Jaučiuosi tarsi  naujai atradusi save. Projekto planavimo etape, prisipažįstu, buvau pesimistė ir į projektą įsitraukiau todėl, kad reikia. Tačiau prasidėjus praktinei veiklai, integruotoms pamokoms, pamažu supratau, kad taip dirbti įdomiau. Apie įvairius mokymo metodus buvau girdėjusi seminaruose, bet tik „Kūrybinės partnerystės“ tarsi atgaivino tas žinias, pats projektas išmokė dirbti naujai, lyg ir paprastai, bet ne prastai.“
„Smagu, kad pirmais savo darbo mokykloje metais buvau „įmesta“ į šį projektą, kaip į vandenyną, tiesa, abejojanti savo sugebėjimais plaukti, bet projekte išmokau ne tik kūrybiškai „plaukti“, bet ir „nardyti“. 
„Pamatėme mokinius kitoje šviesoje, supratome, kad  tradicinėje pamokoje ne visi mokiniai atsiskleidžia.“
„Projekto dėka išmokome žaismingiau vesti pamokas. Atsiskleidė ne tik mokytojų gebėjimai, bet ir mokiniai tapo aktyvesni pamokose bei popamokinėje veikloje.“
 
 
 
DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.