#
#

„Pakelkit uždangą – miuziklas prasideda!" – Zarasų „Ąžuolo" gimnazijoje

Mokykla: Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija

Kūrybos agentas:  Vytautas Eidėjus

Kuriantis praktikas:  Giedrė Valčiukaitė

Kuruojantis mokytojas: 

 


Tyrinėjimo sritis:  Energija nukreipiama ne ten, kur reikia, savivertės, motyvacijos vaikai

Tikslinė grupė:  23 devintokai, 15-16 metų moksleviai

Tikslai:  Kūrybiško projekto metu norime suprasti, kaip partneryste grįsta veikla tarp kuriančio praktiko, istorijos mokytojo ir mokinių gali ugdyti mokinių kūrybiškumą, pagerinti jų rezultatus istorijos pamokose ir ugdyti visos klasės bendradarbiavimo įgūdžius. Norime geriau suprasti, kaip kūrybiško mokymosi projektas galėtų įgalinti moksleivius labiau pasitikėti savimi, motyvuoti imtis kūrybinės veiklos.

Mokomieji dalykai, su kuriais susijęs projektas:  Istorija, lietuvių k., choreografija, dorinis ugdymas, technologijos, dailė, muzika


Kūrybinė veikla, įtraukta į projektą:  Miuziklo statymas


Mokytojai permąstė savo darbo metodus, pamatė, kaip galima dirbti kitaip, laisviau, kaip tai teigiamai veikia mokinius. Nestandartinės pamokos suteikė pedagogams matymą, kuria linkme galima ir reikia keistis. Nestereotipinis mąstymas, atviri santykiai ir betarpiškumas davė ir duoda teigiamų rezultatų. Akivaizdu, jog klasės bendravimas ir bendradarbiavimas pagerėjo. Apie gerą bendradarbiavimą ir gerą klasės mikroklimatą liudija ir pačių mokinių refleksija, klasės auklėtojos ir kitų mokytojų bei mokyklos administracijos pasisakymai, kuriančio praktiko vertinimas. Visa gimnazijos bendruomenė žinojo ir domėjosi projekto veikla.

Šiais mokslo metais naujai suformuotos klasės, susidūrusios su panašiais iššūkiais, kaip projekte dalyvavusi klasė, pritaikys šią (ar panašią) praktiką ir lengviau spręs iškilusias bendradarbiavimo ir palankaus mokymuisi mikroklimato kūrimo problemas. Svarbu įjungti visą naujai susiformavusį klasės kolektyvą į bendrą veiklą, pasitikėti mokinių jėgomis, leisti jiems nevaržomai kurti ir dirbti taip, kad visi jaustųsi pastebėti, išklausyti, suprasti ir įvertinti.

Nuorodos: „Kūrybinės partnerystės" mokyklos tinklapyje, projekto profilis socialiniame tinkle facebook.com - palaikykite!

 
 
 
      
 
 
 
DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.