#
#

REFLEKSIJA

Kūrybinių partnerysčių principas -  apmąstyti atliktus darbus. 
Šūkis – patirtis įgyja prasmę tik tada, kai yra apmąstoma, nes neapmąstyta patirtis tiesiog išnyksta. 
Kas yra refleksija, kaip ji skleidžiasi, koks platus samprotavimų ir analizės laukas, geriausiai atskleidžia patys projekto dalyviai: mokytojai, mokiniai ir kūrėjai. 

Mokytojų pamąstymai apie refleksiją:
„Pradėjau nuolat naudoti refleksiją. Projekto metu nuolat buvo akcentuojama refleksija, skatinama kiekvieną nueitą žingsnį analizuoti tiek mokytojoms, tiek mokiniams.“ 
„Refleksija turi būti ne tik žinių  patikrinimas, bet ir jausmų. Dėl to aš galvoju, kad dalykinę  refleksijos pusę reikia susieti su žaidybine, kad pamatytum vaiko emociją, kaip jisai jautėsi.”

„Refleksija ugdo savaime, nes dalydamasis su kitu, pats padarai išvadas.“

Mokytojų refleksija  apie projektą:
 „Projektas padeda tobulinti profesines kompetencijas, kūrybinio mokymo metodai taikomi dažniau ir profesionaliau, o kūrybiškas mokymasis neapsiriboja atskirais įvykiais ar trumpalaikėmis veiklomis, bet tampa nuolatine mūsų praktika. Drauge su praktiku organizuodami kūrybinę veiklą, integruodami ją į ugdymo turinį, semiamės vieni iš kitų patirties, mokomės, džiaugiamės pastebėtais pokyčiais: ir mokytojai, ir mokiniai drąsesni, kūrybiškesni.“

„Man patiko, kad pagaliau galiu pažiūrėti į vaikus iš šalies. Nes šiaip tokių galimybių nėra. Pamačiau naujų dalykų mokiniuose.“

„Švietime dirbu virš dvidešimt metų ir nesitikėjau , kad dar galiu atrasti sau ką naujo. Bendravimas su Jumis (KP komanda) parodė naujas galimybes.“
„Didžiausia „Kūrybinių Partnerysčių“  vertė - vertingų diskusijų ir pokalbių vertės pakėlimas.“


Mokinių refleksija apie projektą:
„Kūrybinės partnerystės“ – tai projektas, kuris praskaidrina mūsų kasdienybę...”
„Iš pirmo žvilgsnio atrodė vaikiškas ir visai neįdomus projektas, bet susitikus pirmą kartą su kūrėja  pamačiau, jog tai netgi sunkus projektas ne tik man ar mokiniams, bet ir mokytojams. Mano nuomone,  tai labai naudingas projektas, verčiantis susimąstyti, kad mes visi lygūs ir turėtumėm pažiūrėti į žmogų iš kitos pusės. Aš manau, šiuo projektu siekiama sulyginti žmones, kad nebesijaustumėm viršesni už kitą šitaip jį žeminant.“
„Šis projektas smagus, linksmas. Patiko išgirsti kitų nuomonę apie save. Supratau, kad visi gali susiburti į vieną komandą, tik reikia turėti noro...“
 „Man patiko šis projektas ir norėčiau, kad tęstųsi kitais metais. Aš galiu suprasti kitus, galiu būti kitokia. Man šio projekto reikėjo jau seniau...“

Kūrėjų refleksija apie projektą, mokytojus ir mokinius:
„Geriau supratau, kad kiekvienas pasakytas žodis yra svarbus, kad kiekvienas vaikas supranta viską skirtingai. Kad galima ir reikia rizikuoti siekiant tikslo. Mokytojai, susivieniję ir kūrybiškai dirbdami, gali pasiekti kur kas daugiau, sukurti jaukią atmosferą klasėje. Galima sukurti puikų psichologinį klimatą ir pasiekti gerų rezultatų asmeniškai kiekvieno vaiko charakterio, gebėjimų ugdyme. Naujos idėjos – demonstruoti tuos geruosius, aiškiai matomus poslinkius forma, kurią pasirinktų mokiniai, nes jie patys taip pat nori tai parodyti.“

„Pirmiausia, stengiausi kuo geriau susipažinti su mokiniais, pajausti, kuo jie gyvena ir kas jiems rūpi. Daug klausiau, smalsavau ir domėjausi. Kūriau partneriškus santykius, kuriuose būtų mažiau hierarchijų ir subordinacijų. Mėginau būti kuo “tiesesnis” ir atviresnis su mokiniais. Nuoširdžiai dalinausi su jais savo mintimis ir jausmais, kylančiais iš darbo kartu. Mano viena svarbiausių misijų buvo padėti atrasti kiekvienam mokiniui savyje talentą ir stiprybes. Ir vėliau kiek įmanoma sudaryti sąlygas toms stiprybėms ir talentams žydėti.“
„Kai tarp mokytojų ir mokinių nebelieka sienų, atsiranda abipusis pasitikėjimas, tik tada prasideda tikrasis kūrybinis procesas.“

Refleksija 1. VIDEO „AŠ esu aš“
Refleksija 2. „ Kaukė tik forma slepianti turinį?“    
Refleksija 3. VIDEO  „Langas į Dieveniškes“ 


 
 
 
      
 
 
 
DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.