#
#

Utenos Krašuonos progimnazijos „Atradimų takeliais"

Mokykla: Utenos Krašuonos progimnazija

Kūrybos agentas:  Jurgita Žvinklytė

Kuriantis praktikas:  Vitalij Červiakov

Kuruojantis mokytojas:  Jolita Šulskienė

 


Tyrinėjimo sritis:  Kaip vaikai galėtų tapti iniciatyviais be mokytojų paskatinimų ir paraginimų?, Kokiomis veiklomis jie gebėtų veikti? Per kokias veiklas galėtų atsiskleisti jų galimybės?, Kokių jiems reikia suteikti „įrankių“, kurių pagalba ateityje galėtų kurti veiklas, įtraukiant mokyklos bendruomenę?

Tikslinė grupė:  28 vaikų grupė iš trijų šeštų klasių, 12-mečiai moksleiviai

Tikslai:  Išugdyti vaikus, kad jie grupėje gebėtų būti vieningi, iniciatyvūs ir kūrybiški

Mokomieji dalykai, su kuriais susijęs projektas:  Dailė, technologijos


Kūrybinė veikla, įtraukta į projektą:  Filmavimas, fotografavimas, paišymas, foto ir video juostų ryškinimas, garso rašymas, garso takelių kūrimas


„Labai išlaisvėjo tie mokiniai, kurie seniau bijojo reikšti savo mintis, buvo ramūs, blogiau jautėsi kolektyve. Projekto metu jie drąsiai reiškė savo mintis, dalyvavo vaidinimų kūrime ir t.t.", - sako informatikos mokytoja Jolanta Baronienė

Dabar mokykloje dar didesnis dėmesys yra skiriamas bendravimui ir bendradarbiavimui, komandiniam darbui pamokose, popamokinėje veikloje.

Šiais metais mokykla dalyvauja sekančiame projekto etape - „Pokyčių mokyklų" programoje, stengdamasi įtraukti kuo daugiau mokinių ir mokytojų į projekto veiklas.

Kūrybiško mokymosi metu buvo sukurtas filmas „Pasaka"Be to, Utenos Krašuonos progimnazijos moksleiviai sukūrė filmą „8 m m"
Nuorodos: „Kūrybinių partnerysčių" dienoraštis, apie projektą mokyklos tinklapyje, projekto profilis socialiniame tinkle facebook.com - palaikykite!

 
 
 
      
 
 
 
DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.