#
#

Metodika

Šiame skyriuje galite susipažinti su „Kūrybinių partnerysčių“ dalyvių 2011-2015 m.m. sukurtomis unikaliomis ugdymo praktikomis – metodikomis, kurios apėmė ugdymo turinį, kūrybinę veiklą ir kūrybiško mąstymo įpročių ugdymą.  
Svarbu pabrėžti, kad kūrybinę veiklą projekto dalyviai rinkosi tikslingai, atsižvelgdami į savo mokyklos, tikslinės grupės ugdymo(si) poreikius.
Žemiau pateikiama metodikos raktinių žodžių lentelė, kurioje raktiniai žodžiai suskirstyti į penkias kategorijas: kūrybinė veikla, dalykai, kūrybiško mąstymo įpročiai, tikslinė grupė ir problemų sprendimas.
Norėdami rasti Jums aktualius Kūrybinių partnerysčių projektų pavyzdžius, iš žemiau pateikiamos lentelės pasirinkite vieną kurį nors raktinį žodį iš kurios nors vienos kategorijos (pvz., spauskite nuorodą “architektūra”, jei Jus domina projektai, kuriuose architektūra buvo pritaikyta ugdymui; spauskite nuorodą 1-4 kl., jei ieškote projektų, skirtų pradinėms klasėms; spauskite nuorodą “lietuvių k.”, jei Jus domina kūrybiškas lietuvių k. mokymasis). 
Skyriuje pateikiama tik nedidelė dalis iš visų 2011-2015 m.m. įgyvendintų projektų. Tikimės, kad šie pavyzdžiai įkvėps jus pažvelgti į ugdymą kitaip ir pabandyti kurti kitokį ugdymo procesą savo mokykloje, pradedant nuo klausimų ir tikslų iškėlimo.  


Kūrybinė veikla

· Architektūra;
· Dailė ir dizainas;
· Fotografija;
· Kinas (video menas, animacija);
· Kitos sritys (kovos menai, marketingas, žaidimų inžinerija, psichologija);
· Literatūra (leidyba, filologija, menotyra);
· Menų sintezė;
· Mokslas (chemija, fizika, biologija, matematika, IT);
· Muzika (garso menas);
· Scenos menas (teatras, šokis);
· Žiniasklaida (spauda, radijas, televizija, internetinė žiniasklaida);
Dalykai

· Lietuvių k. (gimtoji k.);
· Lietuvių k. (valstybinė k.)
· Užsienio k.;
· Matematika;
· Dorinis ugdymas (etika, tikyba);
· Pasaulio pažinimas;
· Gamtamokslinis ugdymas (biologija, fizika, chemija);
· Socialinis ugdymas (istorija, geografija);
· Meninis ugdymas (dailė, muzika, teatras, šokis);
· Informacinės technologijos;
· Technologijos;
· Kūno kultūra;
5 kūrybiško mąstymo įpročiai: bendrųjų kompetencijų ugdymas

· Vaizduotė. Iniciatyvumo ir kūrybingumo bei asmeninė kompetencijos;
· Smalsumas. Pažinimo, kūrybingumo, asmeninė kompetencijos;
· Atkaklumas. Mokėjimo mokytis ir asmeninė kompetencijos;
· Nuosekli praktika. Mokėjimo mokytis, asmeninė, kultūrinio sąmoningumo ir raiškos kompetencijos;
· Bendradarbiavimas. Socialinė pilietinė, komunikavimo kompetencijos
Tikslinės grupės

· 1-4 kl.;
· 5-6 kl.;
· 7-8 kl.;
· 9-10 kl.;
· 11-12 kl.
Problemų sprendimas

· Motyvacija
· Savivertė
· Bendravimas ir santykiai
· Socialinė integracija
· Gyvenimo orientacija
· Raštingumas


Griauk mitus – kalbėk laisvai
 
Daugiau
 
Gamtos pėdsakais
 
Daugiau
 
Tekantis vanduo
 
Daugiau
Renesanso žinių tarnyba
 
Daugiau
 
Vaikų TV „Vaikų Marsas“
 
Daugiau
  
DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.