#
#

Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės – Bitės gimnazija

Interneto svetainė:  www.bite.joniskelis.lm.ltMūsų gimnazija teikia pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Iš viso joje mokosi 528 mokiniai, dirba 56 mokytojai, socialinė pedagogė, specialioji pedagogė, logopedė, psichologė. Dauguma mūsų mokinių atvežami į mokyklą iš Joniškėlio seniūnijos kaimų. Mokiniams transportas organizuotas taip, kad vaikams būtų sudarytos galimybės dalyvauti neformaliajame ugdyme.

Viena iš mokyklos stiprybių yra komandinio darbo įgūdžiai. Komandomis dirbame įvairiose srityse nuo veiklos planavimo iki mokyklinių renginių organizavimo. Komandos neretai susiburia ir pačių mokytojų iniciatyva konkrečiam tikslui – projektui, renginiui. Drąsiai galima teigti, kad bendruomenės nariai yra geranoriški, linkę bendradarbiauti, padėti vieni kitiems. Bendruomenės nariai geba kelti idėjas ir jas realizuoti. Pagrindiniai sprendimai randami kolegialiai. Turime aktyvią ir iniciatyvią mokinių tarybą, gebančią teikti pasiūlymus, planuoti ir organizuoti renginius.
Mokyklos stiprybė yra ir ta, kad stengiamės padėti kiekvienam vaikui atrasti save, nesiorientuojame tik į gabiausius mokinius. Manome, kad greta akademinių pasiekimų labai svarbus bendrųjų kompetencijų ugdymas.
Esame atviri naujovėms: siekiame įsijungti į projektus, leidžiančius dirbti kitaip, domimės mokymais, patys noriai dalyvaujame gerosios patirties sklaidoje.


„Ieškanti klasė“ Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės - Bitės gimnazijoje
 
Daugiau
      

 
DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.