#
#

Vilniaus r. Pagirių gimnazijos projektas „Pamokų formato keitimas integruojant mokomuosius dalykus ir lavinant mokinių kalbinę raišką“

Mokykla: Vilniaus rajono Pagirių gimnazija

Kūrybos agentas:  Danutė Gambickaitė

Kuriantis praktikas:  Martynas Švedas

Kuriantis praktikas:  Mantas Televičius

Kuriantis praktikas:  Giedrė Žickytė

Kuruojantis mokytojas:  Gražina Rudienė

 


Tyrinėjimo sritis:  Pradinių klasių pamokų formato keitimas ir mokinių kalbinės raiškos lavinimas, pasitelkiant integruotų pamokų modelį.

Tikslinė grupė:  3-4 kl.

Tikslai:  Stebėti, kaip keičiasi mokinių ir mokytojų bendradarbiavimo įgūdžiai ir kūrybiško mokymosi suvokimo samprata. stebėti, kaip keisis pamokų formatas ir mokinių kalbinė raiška.

Mokomieji dalykai, su kuriais susijęs projektas:  Lietuvių kalba, matematika, pasaulio pažinimas, dailė, muzika, kūno kultūra.


Kūrybinė veikla, įtraukta į projektą:  Tekstilė, dailės terapija, kino režisūra, etnokultūra. 
DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.