#
#
Mes socialiniuose tinkluose
#
#

Kaip fiksuoti ir įsivertinti vykdomos veiklos pokyčius

Vienas pagrindinių „Kūrybinių partnerysčių“ programos tikslų – inicijuoti pokyčius mokykloje, gauti atsakymus į rūpimus klausimus bei atrasti būdus ir priemones, kaip pasiekti užsibrėžtų tikslų. Unikalios, šiuo metu mokyklose planuojamos veiklos bei kūrybiško mokymosi projektai turėtų išaiškinti, kaip  mokymasis gali tapti įdomesniu ir patrauklesniu.

Kaip pasikeis mokinių pažangumas ir lankomumas gamtos mokslų pamokose, jei mokiniai mokysis chemijos ir fizikos savo sukurtoje lauko laboratorijoje? Kaip dainos kūrimas gali padėti stiprinti mokinių pasitikėjimą savimi bei gerinti jų tarpusavio santykius? Vykdant kūrybiško mokymosi projektus, svarbu įvertinti, kiek pažengta ir pasiekta, kur yra stipriosios ir silpnosios pusės, ar pavyko įgyvendinti išsikeltus tikslus. Todėl „Kūrybinėse partnerystėse“ dalyvaujantys mokytojai, kartu su mokiniais ir kuriančiais praktikais tampa tyrėjais, vykstančio eksperimento rezultatų fiksuotojais.

Pagrindiniai klausimai, kylantys tyrėjams: ką fiksuosime, kaip atrinksime tyrimo dalyvius ir kokius tyrimo metodus naudosime. Vytauto didžiojo universiteto Švietimo studijų centro socialinių mokslų daktarė Asta Lapėnienė pataria derinti kuo įvairesnius tyrimo būdus ir priemones: naudoti kūrybinės raiškos produktus (piešiniai, lipdiniai, rašiniai), vykdyti užduoties atlikimo eigos stebėseną bei taikyti mokymosi įsivertinimo metodus.

„Prieš pradedant tyrimą labai svarbu apsibrėžti ir konkrečiai įvardyti tyrinėjimo sritį, kuri, priklausomai nuo konkrečioje mokykloje plėtojamos kūrybinės idėjos, gali būti labai įvairi: nuo nusirašinėjimo ir namų darbų atlikimo, iki moksleivių aktyvumo, knygų skaitymo įpročių ar kūrybinės raiškos gebėjimų ugdymo. Be to, galima analizuoti ir įsivertinti, kaip sekasi skatinti mokinių bendradarbiavimą ar ugdyti planavimo gebėjimus, kaip plėtojasi  vaikų pažinimas,“ – sako Dr. A. Lapėnienė ir pabrėžia – „veiklos vertinimo procese, vertinimas – pačių praktikų rankose“.

Daugiau medžiagos apie projektinės veiklos pokyčių fiksavimą ir įsivertinimą pateikiama  „Kūrybinių partnerysčių“ seminaruose, mokytojų, kūrybos agentų bei kuriančių praktikų susitikimuose.

Atsisiųsti skaidresDĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.