#
#

Kretingos Marijono Daujoto vidurinė mokykla

Interneto svetainė:  www.daujotomokykla.ltDalyvauja „Tyrinėjančių mokyklų" programoje 2012-2013 mokslo metais.

Kretingos Marijono Daujoto vidurinė mokykla – tai pamario krašto mokykla, pasirinkusi ekonomikos, ekologinę ir estetinę ugdymo kryptis (EEE). Be tradicinių žinių, mokiniai įgyja ekonomikos, rinkodaros, vadybos ir apskaitos pagrindų. Ypač didelis dėmesys skiriamas ekologijos projektams, bendradarbiavimui su Kretingos  miškų urėdija. 

Pirmąjį savo istorijos puslapį mokykla atvertė 1610 m. – Kretingoje buvo įkurta parapinė pradinė mokykla. XIX a. mokykla pertvarkyta į rusišką valdinę mokyklą, o 1915 m. – į lietuvišką pradžios mokyklą. Pokario metais Kretingos pradinė mokykla buvo didžiausia Lietuvoje. Pirmoji abiturientų laida išleista 1979 m. 1995 m. lapkričio 16 d. mokykla pavadinta garsaus Lietuvos  miškininko Marijono Daujoto vardu. 

Kretingos Marijono Daujoto vidurinė mokykla vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikų ir mokinių ugdymo programas. Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. mokykla taps pagrindine mokykla.

Šiandien mokykloje mokosi  870 mokinių, dirba  85 mokytojai. Mokykla pasirengusi padėti išsiugdyti kiekvienam mokiniui vertybines orientacijas, leidžiančias tapti doru, siekiančiu žinių, savarankišku, atsakingu, patriotiškai nusiteikusiu žmogumi, išlavinti dabartiniam gyvenimui svarbius jo komunikacinius gebėjimus, padėti įsisavinti žinių visuomenei būdingą informacinę kultūrą, užtikrinant gimtosios ir užsienio kalbų mokėjimą, informacinį raštingumą, taip pat šiuolaikinę socialinę kompetenciją ir gebėjimus savarankiškai kurti savo gyvenimą.

Mokykla pavadinta garsaus miškininko Marijono Daujoto vardu, todėl didelis dėmesys skiriamas ekologijos projektams, bendradarbiavimui su miškininkais.

Mokykloje galime didžiuotis mokinių aukštais pasiekimais (savivaldybėje, apskrityje, respublikoje ir tarptautinių) sporto ir technologijų srityje, suburtu kompetentingų mokytojų kolektyvu, pasirengusiu padėti kiekvienam vaikui pagal jo galias ir poreikius pasiekti geriausių rezultatų, atsakingai rinktis savo gyvenimo kelią, mokytis pareigingumo, išsiugdyti bendražmogiškąsias vertybes ir socialinius įgūdžius.


Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos projektas „Radijo bangomis"
 
Daugiau
      

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.