#
#

Mažeikių r. Viekšnių gimnazijos projektas „Kelionės už 3D ribų“

Mokykla: Mažeikių rajono Viekšnių gimnazija

Kūrybos agentas:  Vakarė Smaleckaitė

Kuriantis praktikas:  Jurgita Jakubauskaitė

Kuruojantis mokytojas:  Dalia Margytė

 


Tyrinėjimo sritis:  Kaip ugdyti komandinio darbo įgūdžius mokyklos bendruomenėje (tarp mokinių ir mokytojų) per integruotas pamokas kuriant reklamą.

Tikslinė grupė:  7-8 kl.

Tikslai:  Ugdyti mokėjimą mokytis, skatinti saviraišką.

Mokomieji dalykai, su kuriais susijęs projektas:  Lietuvių kalba, matematika, geografija, gamtos mokslas (gamtos ir žmogaus kursas), istorija, dailė.


Kūrybinė veikla, įtraukta į projektą:  Tūrinis dizainas.