#
#

Vilniaus r. Kalvelių „Aušros“ gimnazijos projektas „Sveikatingumo skatinimas kuriant futbolo klubo atributiką“

Mokykla: Vilniaus rajono Kalvelių „Aušros" gimnazija

Kūrybos agentas:  Tomas Dapšauskas

Kuriantis praktikas:  Andrius Guginis

Kuruojantis mokytojas:  Dalia Jadzevičiūtė

 


Tyrinėjimo sritis:  Sveikatingumo ir blaivybės skatinimas, klasės tarpusavio santykių gerinimas, žinių įsisavinimo gerinimas, nuoseklios praktikos ugdymas integruojant biologijos, chemijos, lietuvių k. ir dailės pamokos per sveikatingumo ir futbolo klubo veiklos strategijos ir įvaizdžio kūrimą.

Tikslinė grupė:  8 kl.

Tikslai:  Stebėti žinių įsisavinimo pokyčius biologijos ir chemijos pamokose. Stebėti lietuvių kalbos raštingumo ir teksto suvokimo pokyčius. Stebėti mokinių tarpusavio santykių pokyčius.

Mokomieji dalykai, su kuriais susijęs projektas:  Biologija, chemija, lietuvių kalba ir dailė.


Kūrybinė veikla, įtraukta į projektą:  Žurnalistika.


Nuorodos:

• Improvizuota radijo laida Gintarinis kamuolys apie Kalvelių "Aušros" gimnazijos projektą. 
 
 
      
 
DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.