#
#
Mes socialiniuose tinkluose
#
#

Apie kūrybiškumą

Kūrybiško mąstymo įpročiai

Terminas „mąstymo įprotis“ (ang. habit of mind) buvo „nukaldintas“ mokymosi mokytis kontekste ir reiškė žinojimą, kaip protingai elgtis sudėtingose situacijose, pvz. susidūrus su problema. Šis žinojimas reiškia išankstinę žmogaus nuostatą tam tikroje situacijoje elgtis tam tikru būdu. Anglų profesorius Guy Claxton šį terminą perkėlė į kūrybingumo ugdymo kontekstą, nes jo manymu, mokėjimas mokytis ir kūrybingumas turi daug bendro. Mąstymo įpročius G.Claxton supriešina su gebėjimais (angl. skills), norėdamas pabrėžti, kad gebėjimai yra tai, ką žmogus gali daryti, bet nebūtinai daro, o mąstymo įpročiai yra tai, ką žmogus renkasi daryti. Taigi, mąstymo įprotis reiškia žmogaus polinkį, išankstinę nuostatą elgtis tam tikru būdu, šiuo atveju, kūrybiškai. 

Nors G.Claxton vartoja keletą kitų terminų kaip sinonimų mąstymo įpročiams, pvz. polinkiai, būdai, požymiai, savybės, bruožai, pajėgumai, potraukiai, kompetencijos, galios ir stiprybės, tačiau autoriaus teigimu, „mąstymo įpročiai“ labiau nei kiti terminai išreiškia tai, kaip protas veikia praktiškai. Be to, žodis „įprotis“ išreiškia išmokimo, išugdymo aspektą. Taigi, kūrybingumo ugdymo kontekste terminas „mąstymo įprotis“ vartojamas labiau nuostatos prasme, kaip išankstinis (įprastas) nusiteikimas veikti tam tikru būdu, o taip pat norint pabrėžti, kad toks nusiteikimas gali būti ugdomas. 

G.Claxton išskyrė 5 kūrybiško mąstymo įpročius, o taip pat šių įpročių sudedamąsias dalis (ang. sub-habits), kuriais remiasi „Kūrybinės partnerystės“: 

Vaizduotė

 Žaidžia idėjomis 
 Remiasi intuicija 
 Jungia skirtingas sritis 

Smalsumas

 Stebisi, kelia klausimus 
 Tyrinėja, ieško atsakymų 
 Abejoja įsitvirtinusiomis prielaidomis ir normomis 

Atkaklumas

 Toleruoja neapibrėžtumo būseną 
 Pripažįsta sunkumus kaip darbo dalį 
 Drįsta būti kitoks 

Nuosekli praktika

 Veikia praktiškai, stengiasi tobulėti 
 Nuolat tobulina techninius įgūdžius 
 Kritiškai vertina ir apmąsto 

Bendradarbiavimas

 Geba dirbti su kitais 
 Suteikia ir priima grįžtamąjį ryšį 
 Dalinasi idėjomis ir kitais produktais

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.