#
#

Alytaus Piliakalnio pagrindinė mokykla

Interneto svetainė:  http://www.piliakalnis.alytus.lm.lt/Alytaus Piliakalnio pagrindinė mokykla yra Pirmajame Alytuje, seniausioje miesto dalyje.Mokyklos istorija siekia 1916 metus, kai kunigo Konstantino Paulavičiaus iniciatyva I Alytuje buvo atidaryta pirmoji lietuviška pradinė mokykla, 1949 metais ji buvo reorganizuota į septynmetę, o 1956-aisiais metais tapo vidurine mokykla Nr. 4, 1994 metais mokyklai buvo suteiktas garbingas Alytaus miesto istoriją menančio Piliakalnio vardas. 2009 metais mokykla reorganizuota į pagrindinę mokyklą, o nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. taps progimnazija. Mokykloje mokosi 272 1 – 10 klasių mokiniai, iš kurių 90 gyvena Alytaus vaikų globos namuose. Juos moko 36 kompetetingi, atviri naujovėms pedagogai, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, logopedas.

Mokyklos strateginiai tikslai-švietimo paslaugų modernizavimas, efektyvinimas, saugios ir sveikos ugdymo bei ugdymosi aplinkos užtikrinimas. Siekiame mokiniams suteikti kuo įvairiapusiškesnių, praktinių, su gyvenimu susijusių žinių bei įgūdžių, ypatingą dėmesį skiriame jų asmenybės tobulėjimui. Mokiniai dalyvauja  įvairiose varžybose, olimpiadose, konkursuose, akcijose. Vertybinės nuostatos ugdomos mokykloje organizuojant netradicinio ugdymo dienas, įtraukiant mokinius į įvairius projektus, kuriant patrauklią mokymosi aplinką. Mokytojai didelį dėmesį skiria savo kvalifikacikos kėlimui, nes siekia dirbti šiuolaikiškai, kūrybiškai. Mokykla atvira nuolatinei kaitai ir tobulėjimui.Alytaus Piliakalnio pagrindinės mokyklos projektas „AŠ+TU=MES“
 
Daugiau
      

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.