#
#
Mes socialiniuose tinkluose
#
#

Apie projektą

„Kūrybinės partnerystės“ – tai unikali pokyčius mokykloje inicijuojanti kūrybiško mokymo programa, kuri 2011 - 2015 m. buvo įgyvendinama visoje Lietuvoje. Jos metu bendram tikslui susivienija moksleiviai, mokytojai ir kūrėjai – menininkai, kultūros ir kūrybinio sektoriaus veikėjai bei mokslininkai. 2014 - 2015 metais „Kūrybinių partnerysčių“ programa buvo pritaikyta ir įgyvendinta 6-se vaikų socializacijos centruose.

Programos tikslas – praplėsti ir praturtinti įprastą mokymosi procesą, ugdyti mokinių ir mokytojų kūrybiškumą. Parodyti moksleiviams, kad mokytis gali būti įdomu, prasminga. Atskleisti mokytojams, kad pamokos gali vykti ne tik klasėje, bet ir kitose erdvėse, ir įvairiomis nestandartinėmis formomis, mokantis skirtingų mokslo sričių vienu metu. Mokykloje kurti nuolatinės refleksijos kultūrą, erdvę savęs ir vienas kito pažinimui. Skatinti naujus mokymosi metodus, kurie padėtų ugdyti tokius gebėjimus, kurie reikalingi XXI a. darbo rinkai.

Projekto metu keliami klausimai apie mokymosi procesą, tyrinėjama, kokiomis sąlygomis vaikai geriausiai mokosi, kas juos motyvuoja, kaip ir kada vaikai tampa atsakingi už savo mokymąsi, ieškoma kūrybiškų būdų įvairiems mokyklos iššūkiams spręsti.Projekto efektyvumas ir poveikis nagrinėtas trijuose didelės apimties tyrimuose. Jie parodė teigiamą projekto poveikį mokinių požiūriui į mokymąsi, kūrybingumo gebėjimams, mokytojų kūrybinio darbo gebėjimams, bendruomenės narių santykiams ir mokyklos mokymosi kultūrai.

„Kūrybinių partnerysčių“ programa Lietuvoje vykdoma remiantis aštuonerius metus Jungtinėje Karalystėje vykdytos programos „Creative Partnerships“, kurioje dalyvavo daugiau nei 1 mln. moksleivių, patirtimi. Šiai programai suteiktas 2011 metų pasaulio švietimo inovacijų susitikimo (angl. World Innovation Summit for Education, WISE) apdovanojimas už reikšmingo poveikio švietimo inovacijos praktiką.

Projektui pasibaigus, kūrėjus buria ir kūrybines partnerystes inicijuoja asociacija „Kūrybinės jungtys”.

Lietuvos mokyklose – daugiau kaip 200 kuriančių profesionalų

Per trejus metus projekte dalyvavo 138 mokyklos iš visos Lietuvos, beveik 9000 moksleivių – nuo pirmokų iki dvyliktokų. Profesines kompetencijas kūrybiško mokymosi srityje tobulino daugiau nei 2000 mokytojų.

Projekto metu su mokyklomis dirbo 163 kuriantys praktikai ir 114 kūrybos agentų. Jų profesijos – kino režisieriai, žurnalistai, interjero, mados, grafikos dizaineriai, aktoriai, skulptoriai, geologai, šokėjai, garso, kvapų specialistai ir kt.

Per dvejus pirmuosius metus bendromis pastangomis ir iniciatyvomis buvo sukurtas Manifestas už kūrybišką mokyklą. Prie jo gimimo prisidėjo tiek mokytojai, tiek mokiniai, tiek kūrėjai.

Tyrinėjančios ir pokyčių mokyklos

„Kūrybinių partnerysčių“ projektas Lietuvoje sudarytas iš dviejų kūrybiško mokymo(si) programų:

„Tyrinėjanti mokykla“. Ja siekiama pokyčių vienoje mokyklos klasėje ar tikslinėje apie 10–30 mokinių ir 2–4 mokytojų grupėje įgyvendinant nedidelės apimties kūrybiško mokymosi projektą. Mokyklos tyrinėjimo sritis yra klausimas, susijęs su mokyklos bendrojo ugdymo uždaviniais, kurį mokykla nori tyrinėti taikydama kūrybiško mokymo(si) metodus.

„Pokyčių mokykla“ yra orientuota į visą mokyklą apimančius plačius ir tvarius pokyčius. Tam tikslui rengiami nuo 1 iki 3 kūrybiško mokymosi projektų, kurie įtraukia 50–100 mokinių ir bent 6–10 mokytojų.

Dar viena programa vadinasi „Tyrinėjančios mokyklos kubu“. Jai taikomi analogiški kokybiniai reikalavimai kaip ir „Pokyčių mokyklos“, tiesiog skiriasi apimtis (projektų skaičius) bei kūrėjų darbo valandos. Minėtos programos skirtos toliau tęsti pradėtus ieškojimus, gilinti pokyčius, keisti visos mokyklos mokymosi kultūrą: išbandytą kūrybišką mokymąsi įtvirtinti visos mokyklos kasdienėje veikloje.

„Kūrybinių partnerysčių“ įgyvendinimas

„Kūrybinių partnerysčių“ projektas buvo įgyvendinamas LR švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva, bendrai finansuojamas Europos socialinio fondo ir LR valstybės biudžeto lėšomis. Projektą įgyvendino Ugdymo plėtotės centre sukurta projekto komanda.

Sprendimus dėl mokyklų atrankos prioritetų ir principų priiminėjo, projekto priežiūrą vykdė projekto valdymo grupė.

Projektui įgyvendinti buvo pasitelkti 9 regioniniai partneriai, juose dirbo projekto regionų kuratoriai.

Projekto partneriai: Lietuvos edukologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos valstybinė kolegija, Kėdainių suaugusiųjų mokymo centras, Utenos švietimo centras, Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras, Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras, Viešoji įstaiga Lazdijų švietimo centras, Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras.

Mokytojų įspūdžiai projekto metu

Dėl šio projekto vėl prisiminėme, kas yra refleksija. Išklausydavome vaikus, sužinodavome, kaip jie jaučiasi, kas jiems patinka, o kas – ne. Įvairūs gyvenimiški įvykiai gali pakeisti suplanuotą pamokos eigą. Jeigu atėjus į klasę pastebi blogas vaikų nuotaikas, pirmiausia pasikalbi su jais. Kontroliniai darbai gali ir palaukti. Matau, kad šiltas pokalbis su vaikais reikalingas, nes neformaliai ir draugiškai bendraujant visi tampame geresni.

Anksčiau dirbau kaip biurokratas, kuris į vaikus kaip į konteinerį turi sudėti tam tikras žinias. Per „Kūrybines partnerystes“ supratau, ką reiškia būti tikru mokytoju, kaip pamokos metu pažadinti visus miegalius ir svajotojus. Pats labai pasikeičiau kaip žmogus.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projektas „Kūrybingumo plėtra Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose pritaikant ir įdiegiant kūrybinių partnerysčių modelį“ (projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-04-001) vykdomas pagal Lietuvos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonę „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“. Pagal finansavimo ir administravimo sutartį bendra projekto vertė yra 16.499.815 Lt. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto veiklų įgyvendinimas planuojamas iki 2015 m. birželio mėnesio.

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.