#
#
Mes socialiniuose tinkluose
#
#

Tyrimai

1.KŪRĖJŲ IR MOKYTOJŲ PARTNERYSTĖS TRANSFORMUOJANT UGDYMĄ TYRIMAS

Tyrimo tikslas – įvertinti „Kūrybinių partnerysčių“ projekto metu vykusį mokytojų ir Kūrėjų bendradarbiavimą, jo sėkmę, rezultatus bei mokytojų ir Kūrėjų patirtis. Tyrimas padeda geriau suprasti mokytojų ir Kūrėjų partnerystės fenomeną, jo formas, partneryste grįstą mokymąsi, ir tokiu būdu sudaryti sąlygas tolesniam „Kūrybinių partnerysčių“ modelio tobulinimui.

Remiantis tyrimo rezultatais, buvo parengti KP programose dalyvavusių mokytojų bei kūrėjų gebėjimų modeliai. Jie buvo palyginti su švietimo dokumentuose apibrėžtais ugdymo tikslais bei principais. Taip pat tyrėjai pateikė siūlymus, kaip kūrėjų bei mokytojų partnerystė galėtų būti toliau plėtojama, siekiant tobulinti ugdymo procesą. Tyrimą atliko verslo valdymo konsultacijų įmonė „Civitta“.

2. „KŪRYBINIŲ PARTNERYSČIŲ“ MODELIU PAGRĮSTO UGDYMO INOVATYVUMO TYRIMAS

Šio tyrimo tikslas – atskleisti, kokius naujus ugdymo procesus mokyklose diegia „Kūrybinės partnerystės“, o taip pat nustatyti, kas padeda ir kas trukdo naujovėms įsitvirtinti bei tapti nuolatine mokyklos praktika. Tyrimą atliko VšĮ „Kitokie projektai“ tyrėjai, turintys psichologinį išsilavinimą bei gebantys giliai pažvelgti į tai, kaip mokyklos bendruomenė išgyvena ir priima, o gal priešingai – atmeta „Kūrybinių partnerysčių“ atnešamą požiūrį, vertybes bei mokymosi būdus. 

Tyrimu gauti duomenys – labai įdomūs, skatinantys dar giliau ir plačiau tyrinėti. Jie atskleidžia, kad ugdymo inovacijų diegimas yra susijęs su intensyviais, dažnai kritiniais išgyvenimais, reikalaujančiais kantrybės, gebėjimo priimti iššūkius ir valdyti įtampas, jas reflektuoti ir spręsti. Šio proceso metu keičiasi mokytojų požiūris į mokymosi būdą, mokinius bei savo pačių galimybes, didėja mokinių įsitraukimas, jų santykiai su mokytojais tampa nuoširdesni ir pagarbesni.

Tyrimas atskleidžia ir tuos veiksnius, kurie apsunkina „Kūrybinių partnerysčių“ atneštos patirties įsitvirtinimą mokyklose. Tai, visų pirma, naujovių diegimo prasmės nesupratimas, negebėjimas jų susieti su mokymo(si) praktika, naujai patirčiai apibūdinti reikalingo žodyno nebuvimas. Mokytojus stabdo ir pokyčių baimė bei netikrumas dėl jų naudos.

3.POKYČIŲ, SUSIJUSIŲ SU „KŪRYBINIŲ PARTNERYSČIŲ“ MODELIO TAIKYMU MOKYKLOSE TYRIMAS

Tyrimo tikslas – įvertinti pokyčius, susijusius su „Kūrybinių partnerysčių“ modelio taikymu mokyklose. Siekiama išsiaiškinti, kaip, vykstant projektui, keičiasi mokinių bei mokytojų gebėjimai, mokinių nuostatos į mokymąsi, mokytojų nuostatos į profesinę veiklą, taip pat – bendras mokyklos klimatas. Tyrimą atliko VšĮ „Tyrimų ir mokymo centras“.

"Kūrybinių partnerysčių" tyrimai Jungtinėje Karalystėje (CCE tyrimai)

Viešosios nuomonės tyrimas

Ugdymo plėtotės centro užsakymu 2013 m. buvo atliktas viešosios nuomonės tyrimas, skirto suinteresuotų šalių kūrybingumo sampratoms ir nuostatoms tirti. Tyrimo ataskaitą galite rasti čia.

Europos lygmens kūrybiškumo tyrimai Siūlome jums ištrauką iš „Kūrybinių partnerysčių“ projekto Lietuvoje galimybių studijos, kurioje apžvelgiami Europos lygmens tyrimai, susiję su kūrybingumo kompetencija, kūrybingumo poreikiu ir kultūros bei meno vaidmeniu kūrybingumo ugdyme.


DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.