#
#
Mes socialiniuose tinkluose
#
#

Teorija

Kaip suprantame kūrybingumą? 

Kūrybingumas nėra vien tik su menais susijęs gebėjimas. Tai gebėjimas kelti klausimus, įžvelgti sąsajas, pasitelkus vaizduotę spręsti problemas ir siekti naujovių. „Kūrybinės partnerystės“ remiasi nuostata, kad kūrybingumas nėra prigimtinė reta dovana –  jo turime visi, reikia tik jį atskleisti.

Ko siekia „Kūrybinės partnerystės“? 

„Kūrybinės partnerystės“ – tai pokyčius mokykloje inicijuojanti kūrybiško mokymosi programa, vykdoma visoje Lietuvoje. „Kūrybinės partnerystės“ bendrai veiklai suvienija moksleivius, mokytojus ir kūrėjus. Kūrybiškumas tampa neatsiejama bendrojo ugdymo proceso dalimi, todėl įprastinis mokymasis darosi įdomesnis ir labiau motyvuotas.

Apie kūrybiškumą kaip reiškinį galima kalbėti įvairiais aspektais – filosofiniu, psichologiniu ir pedagoginiu. Pateikiamuose straipsniuose atskleidžiamas kūrybiškumo sampratų spektras bei analizuojami kūrybingumo ugdymo ir vertinimo bei kūrybiško mokymosi teoriniai klausimai.  

Šioje dalyje taip pat pateikiama „Kūrybinių partnerysčių“  teorija, kuri padės suvokti  projekte siūlomo kūrybiško mokymosi idėją, patį mokymosi procesą ir praktinio taikymo galimybes, bei Žodynas, paaiškinantis su kūrybišku mokymusi ir kūrybingumo ugdymu susijusias sąvokas. 


Filosofija

J. Dewey. Mokykla ir vaiko gyvenimas

L. Duoblienė. Kūrybiškumą apmąstant

S. Banaji, A. Burn, D. Buckingham. Kūrybiškumo retorika: literatūros apžvalga

J. March. Vaikystė, kultūra ir kūrybiškumas: literatūros apžvalgaKP teorija

KP metodologija

Kūrybiškos mokyklos raidos modelis

Nuo kūrybiškos klasės iki kūrybiškos mokyklos

Mokytojų kūrybiško darbo ir bendradarbiavimo su kūrėjais ugdymas

ŽodynasPedagogika

P. Thomson. Braižo pedagogika

P. Thomson. Visos mokyklos pokytis: literatūros apžvalga

S. Bragg. Konsultavimasis su jaunimu: literatūros apžvalga

E. Spencer, B. Lucas, G. Claxton. Naujų kūrybingumo vertinimo būdų plėtotė: literatūros apžvalga.

P. Sahlberg. Švietimo vaidmuo skatinant kūrybingumą galimos kliūtys ir įgalinantys veiksniai

S. Ellis. Kūrybiško mokymosi vertinimas

J. Hattie. Grįžtamojo ryšio galia

A. Ferrari, R. Cachia, Y. Punie IRT kaip kūrybišką mokymąsi ir novatorišką mokymą skatinantis veiksnysPsichologija

M. Fryer. Kūrybingumo skatinimas švietimo sistemoje ir vertinimo vaidmuo

G. Mandler. Naujoviškumo kilmė ir pasekmės

R.McLellan et all. Kūrybinių iniciatyvų poveikis gerovei: literatūros apžvalgaDĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.