#
#

M. Fryer. Kūrybingumo skatinimas švietimo sistemoje ir vertinimo vaidmuo

Marilyn Fryer

Šiame straipsnyje aptariami tam tikri veiksniai, kurie yra svarbūs skatinant kūrybingumą švietimo sistemoje. Ypač akcentuojama, kaip mokytojų požiūris į kūrybingumą ir jo samprata yra susiję su pasirenkamais mokymo bei vertinimo būdais. Glaustai nagrinėjamas vertinimo vaidmuo stiprinant kūrybingumą apskritai. Galiausiai daroma išvada, kad turime nepakankamai žinių apie kūrybiško ugdymo skirtumus įvairiose kultūrose, ir vertėtų atlikti tyrimą visos Europos mastu.DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.