#
#

Kūrybiškos mokyklos raidos modelis

Kad „Pokyčių mokyklos“ galėtų sau nustatyti strateginę veiklos kryptį, joms reikia atlikti įsivertinimą. Tam tikslui naudojamas Kūrybiškos mokyklos raidos modelis (KMRM) bei pagal jį sudaryta įsivertinimo forma. Ši priemonė padės mokykloms nustatyti tokius tobulinimo prioritetus, kurie joms leistų sukurti kūrybiško mokymosi aplinką. 
Labai svarbu, kad prie įsivertinimo pagal KMRM proceso prisidėtų mokyklos vadovas (-ė) bei mokyklos administracija. KMRM yra puiki pagalbinė priemonė, padedanti suplanuoti vieną ar kelis su nustatytais mokyklos poreikiais susijusius kūrybiško mokymosi projektus. 

KMRM susideda iš šių tobulinimo sričių: 
1. Iniciatyva ugdant kūrybingumą
2. Ugdymo programos kūrimas ir įgyvendinimas
3. Mokymas ir mokymasis
4. Darbuotojų mokymasis ir tobulėjimas
5. Mokyklos aplinka kaip kūrybiško mokymosi šaltinis

Kiekviena iš 5 KMRM sričių turi temas (iš viso 21).  Įsivertinus pagal KMRM, mokykla turės pasirinkti 2-3 tobulinimo sritis  ir  2-5 prioritetines pasirinktų sričių  temas. 
Jei palygintume su programa „Tyrinėjančios mokyklos“, programa „Pokyčių mokykla“ kur kas intensyvesnė. Nepamirškite, kad reikia nustatyti mokyklos poreikius atliepiančius tikslus, labai rimtai pagalvoti, į kurias mokyklos sritis labiausiai verta sutelkti dėmesį, kur daugiausia gali prisidėti „Kūrybinės partnerystės“. DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.