#
#
Mes socialiniuose tinkluose
#
#

Praktika


Pokyčių matavimas
„Kūrybinių partnerysčių“ programa siekiama, kad kūrybiškas mokymas(is) nebūtų vienkartiniu įvykiu, bet taptų nuolatine mokyklos praktika. Planuojant kūrybiško mokymosi veiklą svarbu turėti konkretų tikslą (pavyzdžiui, paskatinti penktos klasės mokinių smalsumą ir domėjimąsi gamtos mokslais). Kyla klausimas – kas parodys, ar projekto tikslas pasiektas ir ar situacija pasikeitė? Todėl programoje dalyvaujančios mokyklos skatinamos stebėti, fiksuoti ir matuoti projektine veikla inicijuotus pokyčius.
Daugiau
KP principai
Kūrybiškas mokymasis, kurio metu vaikų vidinis „aš" pripažįstamas kaip svarbus mokymosi šaltinis bei akcentuojamas visų ugdymo proceso dalyvių lygiavertiškumas, skatina į ugdymo procesą įsitraukti net ir iki tol atstumtus vaikus, užtikrina vaikų balsą ugdymo procese, leidžia mokiniams pajusti mokymosi džiaugsmą, o mokytojams padeda keisti požiūrį į savo vaidmenį.
Kūrybiško mokymosi metu mokytojai mokosi labiau pasitikėti mokiniais, suteikti jiems daugiau atsakomybės, formuoti užduotis atsižvelgdami į mokinių pomėgius, interesus ir emocijas, skatinti grupinį darbą, lanksčiau organizuoti pamokos laiką, perkelti mokymąsi į neįprastas erdves bei nuolat skatinti mokinius apmąstyti savo mokymąsi (refleksija).
Šiame skyriuje susipažinsite su pagrindiniais „Kūrybinių partnerysčių“ veiklos principais: refleksija, erdvių naudojimu, vaikų įgalinimu, tėvų įsitraukimu, mokytojų mokymusi ir braižo pedagogika. 

Daugiau
Metodika
Šiame skyriuje galėsite susipažinti su „Kūrybinių partnerysčių“ dalyvių 2011-2015 m.m. sukurtomis unikaliomis ugdymo praktikomis – metodikomis, kurios apėmė ugdymo turinį, kūrybinę veiklą ir kūrybiško mąstymo įpročių ugdymą. 
„Kūrybinių partnerysčių“ projektų metu mokytojai, kūrėjai ir mokiniai kartu ir lygiomis teisėmis sprendė dėl kūrybiško mokymosi tikslų („tyrinėjimo sritis“) ir rinkosi kūrybinę veiklą išsikeltiems tikslams pasiekti. 
Svarbu pabrėžti, kad kūrybinę veiklą projekto dalyviai rinkosi tikslingai, atsižvelgdami į savo mokyklos, tikslinės grupės ugdymo(si) poreikius. Pasirinkta kūrybinė veikla buvo tiesiogiai siejama su dalykų ugdymo turiniu bei įvairių gebėjimų ir kūrybiško mąstymo įpročių (vaizduotės, smalsumo, atkaklumo, nuoseklios praktikos, bendradarbiavimo) ugdymu.
Skyriuje pateikiama tik nedidelė dalis iš visų 2011-2015 m.m. įgyvendintų projektų. Tikimės, kad šie pavyzdžiai įkvėps jus pažvelgti į ugdymą kitaip ir pabandyti kurti kitokį ugdymo procesą savo mokykloje, pradedant nuo klausimų ir tikslų iškėlimo. 

Daugiau
Leidiniai
Ugdymo plėtotės centro 2011–2015 m. įgyvendinamas projektas „Kūrybinės partnerystės“ pristato leidinių seriją „Kūrybiško mokymosi ABC“. Daugiau
DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.