#
#
Mes socialiniuose tinkluose
#
#

Biblioteka


Teorija
Kaip suprantame kūrybingumą? 

Kūrybingumas nėra vien tik su menais susijęs gebėjimas. Tai gebėjimas kelti klausimus, įžvelgti sąsajas, pasitelkus vaizduotę spręsti problemas ir siekti naujovių. „Kūrybinės partnerystės“ remiasi nuostata, kad kūrybingumas nėra prigimtinė reta dovana –  jo turime visi, reikia tik jį atskleisti.

Ko siekia „Kūrybinės partnerystės“? 

„Kūrybinės partnerystės“ – tai pokyčius mokykloje inicijuojanti kūrybiško mokymosi programa, vykdoma visoje Lietuvoje. „Kūrybinės partnerystės“ bendrai veiklai suvienija moksleivius, mokytojus ir kūrėjus. Kūrybiškumas tampa neatsiejama bendrojo ugdymo proceso dalimi, todėl įprastinis mokymasis darosi įdomesnis ir labiau motyvuotas.

Apie kūrybiškumą kaip reiškinį galima kalbėti įvairiais aspektais – filosofiniu, psichologiniu ir pedagoginiu. Pateikiamuose straipsniuose atskleidžiamas kūrybiškumo sampratų spektras bei analizuojami kūrybingumo ugdymo ir vertinimo bei kūrybiško mokymosi teoriniai klausimai.  

Šioje dalyje taip pat pateikiama „Kūrybinių partnerysčių“  teorija, kuri padės suvokti  projekte siūlomo kūrybiško mokymosi idėją, patį mokymosi procesą ir praktinio taikymo galimybes, bei Žodynas, paaiškinantis su kūrybišku mokymusi ir kūrybingumo ugdymu susijusias sąvokas. 

Daugiau
Praktika
„Kūrybinių partnerysčių“ mokyklose visus mokslo metus dirbo kūrybiškų profesijų atstovai, kurie drauge su dalykų mokytojais ir mokiniais planavo ir įgyvendino kūrybiško mokymosi projektus. 
Šie projektai apėmė kūrybinę veiklą, bendrojo ugdymo turinį ir kūrybingumo ugdymą bei skatino mokytojus eksperimentuoti – išbandyti naujus metodus, įtraukti į ugdymo procesą kūrybinę veiklą, drąsiai laužyti įprastos pamokos rėmus: keisti jos trukmę, vietą ir vyksmą, mokyti įtraukiant mokinius į aktyvią, jiems įdomią veiklą.
Šiame skyriuje galėsite susipažinti su „Kūrybinių partnerysčių“ dalyvių 2011-2015 m.m. sukurtomis unikaliomis ugdymo praktikomis – metodikomis, kurios apėmė ugdymo turinį, kūrybinę veiklą ir kūrybiško mąstymo įpročių ugdymą. 
Skyriuje taip pat pateikiami pavyzdžiai, atskleidžiantys svarbiausius „Kūrybinių partnerysčių“ principus: refleksiją, erdvių naudojimą, vaikų įgalinimą, tėvų įsitraukimą, mokytojų mokymąsi ir braižo pedagogiką. 
Praktinės veiklos analizė ir tyrimas siekiant tobulinti savo pedagoginę praktiką yra neatsiejama kūrybiško mokymosi dalis. Tad šiame skyriuje pateikiama ir dr. Astos Lapėnienės parengta medžiaga apie  „Kūrybinių partnerysčių“ projektų metu taikytus pokyčių fiksavimo būdus.
Daugiau
Tyrimai
Siekdami atskleisti ir moksliškai pagrįsti tai, ką „Kūrybinės partnerystės“ atnešė į mokyklas, atlikome tris didelės apimties tyrimus: Kūrėjų ir mokytojų partnerystės transformuojant ugdymą tyrimą, „Kūrybinių partnerysčių modeliu pagrįsto ugdymo inovatyvumo tyrimą ir Pokyčių, susijusių su „Kūrybinių partnerysčių“ taikymu tyrimą.
Daugiau
DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.