#
#
Mes socialiniuose tinkluose
#
#

Leidiniai

Ugdymo plėtotės centro 2011–2015 m. įgyvendinamas projektas „Kūrybinės partnerystės“ pristato leidinių seriją „Kūrybiško mokymosi ABC“.  

1. „Atmerkti ausis. 2011-2012 m.m. kūrybiško mokymosi istorijos: išbandyti receptai“. 

Knygoje „Atmerkti ausis“ aprašomi dešimt kūrybiško mokymosi projektų iš pirmųjų projekto metų, analizuojami dalyvavusių mokyklų ugdymo iššūkiai bei taikyti kūrybiško mokymosi metodai, padėję tuos iššūkius spręsti.  

Kiekvienos kūrybiško mokymosi istorijos pabaigoje pateikiami konkretūs veiklos pavyzdžiai – „išbandyti receptai“, kurie, tikimasi, įkvėps skaitytojus eksperimentuoti ir imtis kūrybiško mokymosi. Knygoje pristatomi kūrybiško mokymosi projektų pavyzdžiai, aktualūs įvairių dalykų ugdymo turiniui bei įvairioms tikslinėms grupėms. 

Knygą galite atsisiųsti čia2. „Drąsa keistis. 2012-2013 m.m. kūrybiško mokymosi istorijos: poveikis“.  

Knygoje analizuojami aštuoni kūrybiško mokymosi projektai iš antrųjų projekto metų, aptariami dalyvavusių mokyklų ugdymo iššūkiai bei taikyti kūrybiško mokymosi metodai, padėję tuos iššūkius spręsti. Knygoje išryškinama, kokį poveikį projektai turėjo mokiniams bei kuo projektai buvo naudingi mokytojams.  

Nors problemos, kurias kūrybiško mokymo(si) projektais sprendė atskirų mokyklų mokytojai, yra skirtingos, vienas rezultatas vienija beveik visas aprašytas mokyklas: kūrybinio projekto veiklos plėtojo bendrąsias ių kompetencijas, keitė mokytojų ir visos mokyklos bendruomenės požiūrį į ugdymą. 

Knygą galite atsisiųsti čia.3. „Pažinimo ekspedicijos. 2013-2014 m.m. kūrybiško mokymosi istorijos: pedagoginės praktikos“.

Knygoje „Pažinimo ekspedicijos“ analizuojami devyni kūrybiško mokymosi projektai iš trečiųjų projekto, 2013-2014 mokslo metų. Ypatingas dėmesys skiriamas kuriančių praktikų ir mokytojų išplėtotoms inovatyvioms ugdymo praktikoms. 

Pasak „Kūrybinių partnerysčių“ ugdymo praktikų inovatyvumą analizavusių VšĮ „Kitokie projektai“ tyrėjų, ugdymo inovacija tiesiog pati neatsitinka, tai sąmoningas mokyklos ir mokytojų pasirinktas kintančių išgyvenimų procesas. Pagrindinė inovatyvaus mokymosi vertė – orientacija į mokymosi procesą. Siekdami atskleisti kūrybiško mokymosi metu naudotų pedagoginių praktikų gausą, į šį leidinį įtraukėme jau ne tik kuo įvairesnes projektų istorijas, bet ir įdomios ar netikėtos, kitose mokyklose pritaikomos ugdymo praktikos pavyzdžius. 

Kūrėjų pasiūlyti kitokie, iš mokyklinės rutinos iškrentantys, tačiau veiksmingi, įtraukiantys ir motyvuojantys, požiūriai į ugdymą paskatino mokytojus ir mokinius eksperimentuoti bei įgalino mokyklų bendruomenes pasinerti į mokymąsi, kuris yra autentiškas, prasmingas ir džiaugsmingas.

Knygą galite atsisiųsti čia.
4. „Kūrybiško mokymosi ABC“ knygoje „Ugdymo kūrėjai. Mokytojų profesinis tobulėjimas kūrybiško mokymosi projektų metu 2012-2015 m.m.”


Ketvirtojoje „Kūrybinių partnerysčių“ leidinių serijos „Kūrybiško mokymosi ABC“ knygoje „Ugdymo kūrėjai. Mokytojų profesinis tobulėjimas kūrybiško mokymosi projektų metu 2012-2015 m.m.“ atskleidžiama, kaip kūrybiško mokymosi projektų metu mokėsi mokytojai ir kaip jiems tobulėti padėjo kūrėjai. Knyga parengta bendradarbiaujant su dr. Asta Lapėniene.

Šiame leidinyje pristatomos devynių „Kūrybinėse partnerystėse“ dalyvavusių mokyklų pedagogų profesinio tobulėjimo patirtys. Pateikiami atvejai ne tik išryškina mokytojų mokymosi situacijas skirtingose socialinio gyvenimo erdvėse (darbo vietoje, profesiniuose tinkluose, kelionėse, gyvenimiškose situacijose), bet ir atskleidžia sudėtingą mokytojų pasirengimo pokyčiams kelią.

Knygoje „Kūrybinių partnerysčių“ mokytojas charakterizuojamas dviem aspektais – kaip besimokantis asmuo ir kaip profesionalas, kuriantis mokymosi sąlygas mokiniams. Analizuojant kiekvieną atvejį, taip pat atskleidžiama, kaip prie mokytojų mokymosi prisidėjo kuriantys profesionalai.

Knygą galite atsisiųsti čia.


DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.