#
#

Alytaus „Sakalėlio" pradinė mokykla

Interneto svetainė:  www.sakalelis.alytus.lm.ltDalyvauja „Tyrinėjančių mokyklų" programoje 2012-2013 mokslo metais.

Mokykla įsikūrusi ramiame Alytaus Vidzgirio mikrorajone, toliau nuo miesto šurmulio, buvusio darželio patalpose. Mokykloje yra 12 pradinių klasių, dirba 24 pedagogai, mokosi 287 mokiniai. Nuo 1992 m. mokykla pradinį ugdymą organizuoja glaudžiai jį siedama su etnine kultūra. Mokyklos bendruomenė eilę metų aktyviai dalyvavo PPRC organizuotame projekte „Tautiškumas ir atvira visuomenė“. Turime dvidešimties metų etninės kultūros integravimo į ugdymo procesą patirtį, sukūrėme savitas mokyklos tradicijas, siejamas su etniniu ugdymu. Mokykla turi folkloro ansamblį. Atliekame etninės kultūros sklaidą mieste dalyvaudami televizijos ir radijo laidose. Manome, kad turime savitą neformaliojo ugdymo organizavimo patirtį. Neformaliojo ugdymo organizavimas siejamas su lietuvių tradicijomis. Mokykloje veikia tradicinių amatų, folkloro būreliai, teatro studija, kurios veikla siejama su lietuvių tautosaka, folkloru. Noriai vykdome mokyklos gerosios patirties sklaidą savo ir kitų miestų pedagogams. Turime įdirbį glaudaus mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo ugdymo procese kūrime. Mokyklos bendruomenė labai kūrybinga, dalyvaujame daugybėje įvairių renginių, patys inicijuojame jų organizavimą, siekiame mokiniams sudaryti kuo palankesnes ugdymosi sąlygas. 2010 metais mokykloje vyko mokyklos veiklos kokybės išorės auditas. Mokyklos stiprieji veiklos aspektai: bendruomenės narių santykiai pagrįsti pagarba ir pasitikėjimu, atvira ir svetinga mokykla, tvarka ir  mikroklimatas palankus ugdymui(si) ir asmenybės vystymui(si), mokytojo ir mokinio dialogas stiprina pasitikėjimą ir skatina mokymąsi, mokinių mokymosi motyvacija sudaro prielaidas geriems mokymosi rezultatams , mokykla tinkamai teikia pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, sistemingai informuojami tėvai apie vaikų pasiekimus ir daromą pažangą, neformaliojo ugdymo veikla nukreipta etninei kultūrai puoselėti, mokyklos vadovai pagarbiai ir dalykiškai bendrauja su visais mokyklos darbuotojais, mokykla rūpinasi tolimesne mokinių ugdymo(si) sėkme

Alytaus „Sakalėlio" pradinės mokyklos projektas „Vaikų žinios“
 
Daugiau
 
Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos projektas „Bendradarbiavimo raumenų lavinimas Garsų laboratorijoje“
 
Daugiau
 
Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos projektas „Kūrybiškumo ir bendradarbiavimo raumenų auginimas. Erdvės laboratorija“
 
Daugiau
 
Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos projektas „Komandos kūrimas ir įsiklausymo įgūdžių lavinimas kuriant vaizdo laboratoriją“
 
Daugiau
 
Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos projektas „Mano aplinka - tai aš!“
 
Daugiau
 
Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos projektas „Mano svajonių pamoka“
 
Daugiau
      

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.