#
#

Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla

Interneto svetainė:  http://www.saltiniai.alytus.lm.lt/Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla yra vaikų ir jaunimo ugdymo įstaiga, teikianti kokybišką bendrąjį pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, orientuotą į svarbiausius dvidešimt pirmojo amžiaus mokymo(-si) prioritetus, nuolatinę kaitą, siekianti sukurti besimokančiųjų bendruomenę ir ugdanti tautos kultūrinėmis vertybėmis besiremiantį savarankų, laisvą, kūrybišką, atvirą, atsakingai savo gyvenimą kurti gebantį žmogų. 

2013 – 2014 m.m. mokykloje sudaryti 33 klasių komplektai, mokosi 803 mokinių, dirba 65 mokytojai. Mokykloje vykdomas pagilintas anglų kalbos mokymas, didelė pasirenkamųjų dalykų pasiūla, efektyvus ugdymas karjerai. Tikslingai ir patraukliai įgyvendinamas informacinių technologijų integravimas su įvairiais mokomaisiais dalykais 8-ose klasėse.

Didelis dėmesys skiriamas neformaliajam švietimui (šiuo metu mokykloje veikia 35 būreliai). Efektyvi mokinių tarybos veikla, nukreipta į mokinių saviraiškos skatinimą, lyderio savybių ugdymą, elgesio ir drausmės problemų analizavimą ir sprendimą. Taryba organizuoja įvairius renginius, akcijas, projektus, lyderių mokymus. Mokinių tarybos iniciatyva mokykloje veikia diskusijų klubas „Mintijimas“.

Mokykloje ryški projektinė veikla. Šiuo metu vykdomi projektai ir programos: Pradinio ugdymo tobulinimas; LIONS QUEST programa; eTwining projektas  “Europietiška klasė”; „Pažinkime aplinką kurdami ir bendraudami“; "Draugauju su knyga ir augu kas diena“; „Dovana Jums“.

Mokyklos bendruomenės veikla pagrįsta bendradarbiavimu, pagarba, atsakomybe, pasitikėjimu ir pagalba. Mokykloje vyrauja pasidalytoji lyderystė. Ugdomas pilietiškumas, sveika gyvensena, puoselėjama etninė kultūra. Mokykla laikosi senųjų tradicijų ir kuria naujas. Mokyklos bendruomenė kasmet laukia ugdymo karjerai, bendruomenės, Mokyklos dienų, šventės, skirtos pirmūnams ir jų tėveliams, mokinių, jų tėvelių ir mokytojų sveikatingumo dienos, kalėdinių renginių,  Kaziuko mugės, pilnos staigmenų nakties mokykloje, atsisveikinimo su mokykla šventės.

Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos tikslas - ugdyti visapusiškai kūrybingą asmenybę, kuri didžiuotųsi savo mokykla, miestu ir šalimi. Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos projektas „Žaidimo magija arba parduok savo žinias“
 
Daugiau
      

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.