#
#

Anykščių Jono Biliūno gimnazija

Interneto svetainė:  www.bilngimn.ltDalyvauja „Tyrinėjančių mokyklų" programoje 2012-2013 mokslo metais.

Pasaulis pasiekiamas klavišo paspaudimu. Ar tai galimybės? Ar tai kelia baimę? Gyvenimo kaita ir pasaulio atsivėrimas skatina mokyklą ieškoti  inovatyvių bei kūrybinių ugdymo(si) modelių. Gebėjimas kūrybiškai priimti bet kokią gyvenimo situaciją  skatina jauną žmogų tobulėti, plėsti savo ribas.

Anykščių Jono Biliūno gimnazija siekia sudaryti galimybes jauniems žmonėms rasti tinkamą gyvenimo kelią bei iš(si)ugdyti tokias kompetencijas kaip: motyvacija, atvirumas, gebėjimas priimti sprendimus, kūrybiškas santykis, inovatyvumas bei bendražmogiškosios vertybės. Tokioms kompetencijoms ugdyti ieškome įvairiausių būdų: nuo projektų, skatinančių mokytojus modernizuoti ugdymo procesą (Norway grants „Ugdymo kaita: Mokytojų kompetencijų tobulinimas“) iki  įgyvendinimo daugelio projektų, kuriuose mokiniai turi galimybę į(si)vertinti bei ugdytis įvairiausius gebėjimus (2 „ Socrates“  projektai, „Pietų Kaukazas – Europos dalis“, Klasių mainų projektas, Emile klasė). Kūrybiškumo ugdymo(si ) galimybės gimnazijos teatro studijoje, „1 kūrinio galerijoje“, fotografijos pamokose, muzikinėje veikloje, kino klube, dailės studijoje, iniciatyvose ir veiklose  - atskleidžia mokinių kūrybinius gebėjimus bei stiprina pasitikėjimą savimi.

Aktyviai veikiantis mokinių parlamentas suburia įvairių klasių generuojančius idėjas mokinius bei sukuria gimnazijoje kūrybišką atmosferą. 

Nors gimnazija turi senas tradicijas, ji atvira naujovėms bei iššūkiams. Užtikrinti ugdymo kokybę kiekvienam mokiniui ir sukurti tinkamą ugdymosi aplinką, sudarančią sąlygas atsiskleisti mokinio prigimtinėms galioms, leidžiančią išugdyti jo gebėjimus, išsaugoti, brandinti pilietinę kultūrinę savimonę ir įgyti šiuolaikines kompetencijas, leidžiančias sėkmingai gyventi ir veikti savo sociokultūrinėje terpėje – gimnazijos misija.Anykščių Jono Biliūno gimnazijos projektas „Chemija būna smagu"
 
Daugiau
      

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.