#
#
Mes socialiniuose tinkluose
#
#

Būsimi renginiai: konferencija „Geros mokyklos perspektyva - tinkamas mokinių mokymo modelis"

Vilniaus r. Pagirių gimnazija gerąja patirtimi „Kūrybinių partnerysčių“ projekte bei įžvalgomis apie mokyklos kaitą dalinsis metodinėje praktinėje konferencijoje „Geros mokyklos perspektyva - tinkamas mokinių mokymo modelis“, kuri vyks vasario 18 d. 

Vilniaus r. Pagirių gimnazijos bendruomenė jau seniai sieja savo lūkesčius su kūrybiškumo ugdymu arba netradicinio ugdymo formų efektyviu panaudojimu pamokose. Projektas „Kūrybinės partnerystės“ paskatino peržiūrėti gimnazijos ugdymo formas, todėl pradėjome kurti unikalų gimnazijos mokinių mokymo modelį. 

Mokytojai pateikė daug įžvalgų ir apibendrinimų apie savo praktinę veiklą: pamokos planavimo ypatumus, mokymo uždavinio tikslingumą, metodų poveikį mokinių pažangai ir pasiekimams, parengė metodinius darbus. Šio darbo apibendrinimui vasario mėnesį įvyks metodinė praktinė konferencija „Geros mokyklos perspektyva - tinkamas mokinių mokymo modelis“. 

Konferencijos programoje teoriniai-praktiniai pranešimai: 

- „Geros mokyklos samprata bendrame ugdymo kontekste“ (pranešėja gimnazijos direktorė A. Mažonienė)
- „Efektyvus ir tinkamas pamokos uždavinys“ (pranešėja matematikos vyresnioji mokytoja L.Kondrotaitė)
- „Kūrybiškumo momentai pamokoje“ (pranešėja kūrybos agentė D. Gumbeckaitė) 
- „Integruota pamoka - IT dalyko įrankis“ (pranešėja fizikos mokytoja metodininkė A. Aleksandravičienė ir G. Rudienė)
- „Gamta mūsų mokytoja“ (pranešėjos biologijos vyresnioji mokytoja S. Orlakienė, fizikos mokytoja ekspertė D. Golnis)
- „Netradicinė mokymo aplinka. Teigiamos ir neigiamos pusės“ (pranešėja kūno kultūros mokytoja metodininkė R. Leganovic)
- „Kūrybiškumo metodai – suteikia atsakomybę už save“ (pranešėjos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė J. Barysaite, IT mokytoja metodininkė G. Rudienė). 

Numatomi praktiniai užsiėmimai 4 mokytojų grupėse. Bus praktiškai įsisavinami mokymo metodai ir būdai, kurie skatina kūrybiškumą, netradicinį požiūrį į ugdymą. Pagrindiniai aspektai į kuriuos grupės nariai turėtų atkreipti dėmesį: problema, erdvė, integracija, priemonės, mąstymas, analizė, hipotezių kėlimas ir veiklos, pojūčiai (jie kartais labai būtini klausa, rega, uoslė, lytėjimas, skonis, judėjimas), pasiekimai arba rezultatas (kas iš to, dėl ko, ko siekiate, ką pasieksit). 

Grupių darbą moderuos J. Barysaite, G. Rudienė, A. Mažonienė, D. Gumbeckaitė. Praktinio užsiėmimo darbai pristatomi, suburta ekspertų grupė bei kitos grupės nariai diskutuoja, komentuoja, vertina. Konferencijos pabaigoje vyksta renginio refleksija. Daugiau informacijos apie konferenciją teikia Gražina Rudienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Vilniaus r. Pagirių gimnazija

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.