#
#

Gruzdžių vaikų socializacijos centras

Interneto svetainė:  www.gvsc.ltGruzdžių vaikų socializacijos centras (toliau - Centras) – biudžetinė švietimo bei speciali prevencinė įstaiga, užtikrinanti tinkamą vaikui paskirtos vidutinės priežiūros priemonės vykdymą, nepažeidžiant jo teisių ir teisėtų interesų, vykdanti pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, sudaranti sąlygas nepilnamečių ugdymui, siekiant teigiamų vaikų psichosocialinių ir elgesio pokyčių.

Gruzdžių vaikų socializacijos centras savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, Gruzdžių vaikų socializacijos centro nuostatais ir kitais teisės aktais ir dokumentais.

Bendras mokinių skaičius Centre – dvidešimt penki (25) mokiniai. Mokinių skaičius klasėje – ne mažiau kaip keturi (4) ir ne daugiau kaip aštuoni (8) mokiniai; grupėje ne mažiau kaip keturi (4) ir ne daugiau kaip aštuoni (8) mokiniai.

2014-2015 m.m. yra trys klasių komplektai: 5; 6-7; 8-9 jungtinės klasės ir trys auklėjamosios grupės.


    

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.