#
#

Jonavos pradinė mokykla

Interneto svetainė:  http://www.pradine.jonava.lm.lt/Jonavos pradinė mokykla įsteigta 1991 metais. Mokykloje sukomplektuota 14 klasių, kuriose  aktyviai ir veiksmingai besimokydami bendrąsias kompetencijas ugdosi per 300 pradinukų. Mokinių visapusišku ugdymusi rūpinasi vaikus ir jų šeimas gerbiantys bei savo profesiją mylintys  pedagogai. Siekiant aukštesnės dalyko dėstymo kokybės, tikybą, anglų kalbą, muziką ir šokį dėsto tos srities specialistai. Mokykloje sudarytos geros sąlygos ugdymo procese kūrybiškai taikyti informacines technologijas.

Vienas iš mokyklos prioritetų yra saugios, sveikos, kūrybiškumą ugdančios bei vertybines nuostatas plėtojančios aplinkos kūrimas, sutelkiant mokyklos bendruomenę ir socialinius partnerius. Atliepiant darnaus vystymosi nuostatas, mokyklos siekius  kasmet organizuojami mokyklos bendruomenės ir socialinių partnerių  tęstiniai projektai: etnokultūros -  „Tauta gimsta iš mažo žmogaus“, pilietiškumo ugdymo - ,, Be praeities nėra ateities ”, ekologinis – „Visa, kas gyva gyventi nori“ ir prevencinis – „Būk saugus ir užimtas“. Siekdama ugdymo turinio praturtinimo mokykla į bendrojo ugdymo programas bei neformalųjį švietimą integruoja Kūno kultūros ir sporto departamento programą „Augti ir stiprėti“, Paramos vaikams centro smurto prevencijos programą „Antras žingsnis“, sveikatos stiprinimo programą „Būsiu sveikas“ bei projekto „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas šalies mokyklose“ renginius.

Mokykla aktyviai dalyvauja rajono ir šalies edukaciniuose renginiuose, kuriuose mokiniai gali atskleisti savo gebėjimus, padarytą pažangą, o mokytojai pasidžiaugti darbo rezultatais ir pasisemti patirties.

           Dalyvavimas „Kūrybinių partnerysčių“ programoje suteikia puikią galimybę visai mokyklos bendruomenei ieškoti ir surasti dar neišbandytų kelių, vedančių į vaiko ugdymosi sėkmę, nes visų mokyklos mokytojų troškimas, kad kiekvienas besimokantis ar jau baigęs mokyklą išdidžiai ištartų: „Mano gyvenimo kelio pradžia – Jonavos pradinė mokykla“.Jonavos pradinės mokyklos projektas „Žemės paslaptys“
 
Daugiau
      

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.