#
#

Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos projektas „Kalba - ne pokštas“

Mokykla: Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija

Kūrybos agentas:  Andrius Atas

Kuriantis praktikas:  Giedrė Žickytė

Kuruojantis mokytojas:  Aldona Gailienė

 


Tyrinėjimo sritis:  Mokymosi motyvacijos didinimas, pasiekimų ir klasės mikroklimato gerinimas bei kūrybinių gebėjimų ugdymas integruojant anglų k., lietuvių k., matematikos ir istorijos dalykus per filmavimo kūrybos praktiką.

Tikslinė grupė:  6 b klasė.

Tikslai:  Ugdyti lietuvių, anglų kalbų, matematikos ir istorijos gebėjimus. Išmokti analizuoti informaciją, pritaikyti žinias, suvokti kontekstą, interpretuoti. Pagerinti lietuvių ir anglų kalbų, matematikos ir istorijos pažymių vidurkius, lankomumą. Gerinti mokinių tarpusavio santykius, bendravimą. Sudominti mokinius mokslu, skatinti smalsumą.

Mokomieji dalykai, su kuriais susijęs projektas:  Lietuvių kalba, anglų kalba, matematika ir istorija.


Kūrybinė veikla, įtraukta į projektą:  Kino režisūra.
DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.