#
#

Joniškio „Saulės" pagrindinė mokykla

Interneto svetainė:  http://81.7.99.85/Joniškio „Saulės“ pagrindinėje mokykloje mokosi 826 mokiniai, dirba 81 mokytojas. Mokykloje ugdomi lavinamųjų klasių mokiniai, veikia Dienos užimtumo centras. Mokykla turi 2 sporto sales, atletinės gimnastikos salę, imtynių salę, krepšinio aikštę, lauko treniruoklių aikštę, futbolo aikštę. Klasių kabinetai modernūs, aprūpinti naujausiomis technologijomis. Sukurta ir jau įgyvendinama nauja valdymo struktūra. Kiekvienais metais mokykloje atliekamas tam tikros veiklos srities kokybės įsivertinimas. 1-10  klasių mokiniai ir mokyklos bendruomenė naudojasi elektroniniu dienynu ,,Mano dienynas“. Per praėjusius mokslo metus suaktyvinta mokyklos mokytojų gerosios pedagoginės patirties sklaida. Kiekvienais metais dalykų olimpiadose, konkursuose, varžybose rajone, apskrityje, respublikoje mokiniai tampa nugalėtojais ir prizininkais. Mokykloje ne vienerius metus efektyviai organizuojamos nepamokinės veiklos dienos. Aktyviai dirba mokyklos įvaizdžio ir renginių organizavimo grupė. 2012 metais įvykdyta 4 metų renginių programa „Kartu su Saule”. Aktyviai veikia akredituotas Profesinio informavimo taškas. 2011 metais pradėta įgyvendinti Olweus programa. Nuo 2007 metų mokykla gavo licenziją vykdyti Tarptautinių jaunimo apdovanojimų programą. Iki šiol TJA programa vykdoma atsakingai.  Mokykloje aktyviai veikia mokyklos taryba, mokinių taryba. Plėtėsi ir plečiasi bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Tikslingai teikiama pagalba specialiųjų poreikių mokiniams. Tobulėja ir plečiasi Specialiojo ugdymo skyriaus, Dienos užimtumo centro veikla. Aktyviai vykdyti projektai, paskutiniu laikotarpiu gautas 6 projektų finansavimas, parama iš 2% gyventojų pajamų mokesčio. Informatyvus internetinis puslapis, aktyvi reklama miesto spaudoje, kiekvieną mėnesį leidžiamas mokyklos laikraštis.Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos projektas „Olimpinė dvasia“
 
Daugiau
      

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.