#
#

Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla

Interneto svetainė:  jvdm.lt/Dalyvauja „Tyrinėjančių mokyklų" programoje 2012-2013 mokslo metais.

      Jauniausia Jurbarko vidurinė mokykla – 3-oji vidurinė mokykla – atvėrė duris 1995 metais rugsėjo 1 dieną.
       Mokykla įsikūrusi Vytauto Didžiojo 53a, netoli Vytauto parko, kur stovi paminklas Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Vytautui.
       Jurbarko rajono Tarybos 1999 m. gegužės 19 d. sprendimu mokyklai suteiktas Vytauto Didžiojo vardas ir nuo tos dienos mokykla vadinama Jurbarko Vytauto Didžiojo vidurine mokykla.
       Nuo 1999 metais atidarytame mokyklos stadione vyksta sporto šventės, kuriose dalyvauja garsūs šalies ir pasaulio sportininkai.
       Mokykloje dirba nemažai mokytojų, kurių nuostatos: atvirumas vaikui ir jo individualioms galimybėms, atvirumas savo paties pedagoginiam praktiniam ir teoriniam pasirengimui, atvirumas lavinimo turiniui, atvirumas ugdymo planavimui. Be to, vienas iš mokyklos uždavinių  - mokinių iniciatyvos ir kūrybiškumo ugdymas. 
      2007 m. lapkričio 7 d. pasirašyta Vytauto Didžiojo universiteto ir mūsų mokyklos bendradarbiavimo sutartis. Sutartis nustato šalių santykius vykdant Universiteto studentų bei bendruomenės bendradarbiavimą su Mokyklos moksleiviais bei mokytojais. Šalys patvirtina bendrą nuostatą bendradarbiauti tarpusavyje, organizuoti ir įgyvendinti bendrus renginių projektus.
      2009 m. vasario 13 d. sudaryta sutartis su Punsko Dariaus ir Girėno pagrindine mokykla ir gimnazija (Lenkijos Respublika).  Šalys įsipareigojo bendradarbiauti ir dalintis patirtimi, dalyvaujant projektuose, kuriuose siekiama organizuoti vaikų užimtumą, keistis kultūrinėmis programomis, dalyvauti sporto varžybose, dalintis gerąja darbo patirtimi, sudaryti sąlygas moksleiviams ir mokytojams dalyvauti bendruose projektuose. Su šia mokykla jau sėkmingai bendradarbiaujame nuo 2006 m.
Susiklostė gražūs bendros partnerystės santykiai su Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija, su kuria keičiamės patirtimi, dalyvaujame bendroje veikloje, domimės, kaip sekasi įdiegti mokykloje įvairias struktūrines naujoves, diskutuojame, kaip geriau įprasminti Vytauto Didžiojo vardą.
       2012 m. mokykla išleis XVI abiturientų laidą. Nuo rugsėjo mėnesio reorganizuojama į pagrindinę mokyklą. Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos projektas „Klasė be sienų“
 
Daugiau
 
Jurbarko Vytauto Didžiojo vidurinės mokyklos projektas „Kalbos ir spalvos žaismė"
 
Daugiau
      

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.