#
#

Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinė mokykla

Interneto svetainė:  jpm.puslapiai.ltJungėnų pagrindinė mokykla yra bendrojo lavinimo įstaiga, vykdanti formaliojo švietimo - pradinio ir pagrindinio ugdymo programas. Mokyklos steigėjas – Kalvarijos savivaldybės taryba. Šiuo metu mokykloje mokosi 188 mokiniai, gyvenantys Jungėnuose ir gretimuose kaimuose, nutolusiose nuo mokyklos 3-5 km. 42,3 proc. mokinių pavežami į mokyklą. Dirba 27 pedagogai ir pagalbos mokiniui specialistai: socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, psichologas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Dauguma mokyklos bendruomenės narių tiki vertybėmis, kuriomis grindžiama mokyklos veikla. Mokytojai ir mokiniai įvardija mokyklos vertybes: draugiškumą, toleranciją. Mokykloje yra svarbu gerbti save ir valstybę, gerbti vyresnį, surasti savo vietą gyvenime, siekti bendrų tikslų. Mokykloje sukurta gyvenimo kultūra priimtina: čia gera ir mokiniams, ir personalui, vyksta renginiai su Jungėnų bendruomene, džiaugiamasi pasiekimais.
Kiekvienam mokiniui sudarytos sąlygos dalyvauti mokyklos gyvenime. Mokykla yra kultūros židinys visai kaimo bendruomenei. Čia visi gali ateiti į renginius, sporto salėje leidžiama žaisti Jungėnuose gyvenančiam jaunimui.


Kalvarijos savivaldybės Jungėnų pagrindinės mokyklos projektas „Sindromas: menininkas"
 
Daugiau
 
Kalvarijos savivaldybės Jungėnų pagrindinės mokyklos projektas „Video-pamokos „Šviesos greičiu""
 
Daugiau
 
Kas mane stiprina – Kalvarijos savivaldybės Jungėnų pagrindinėje mokykloje
 
Daugiau
      

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.