#
#

„Kartą gyveno Emilija..." - Lazdijų rajono Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokykloje

Mokykla: Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės pagrindinė mokykla

Kūrybos agentas:  Agnė Samulytė

Kuriantis praktikas:  Simonas Kuliešis

Kuruojantis mokytojas: 

 


Tyrinėjimo sritis:  Erdvinės vaizduotės lavinimas, savo krašto pažinimas

Tikslinė grupė:  24 penktokai ir šeštokai, 11–12 metų amžiaus moksleiviai

Tikslai:  Išlavėjusi vaikų vaizduotė prasiplėtęs jų erdvinis mąstymas, pozityvus požiūris, įkvėpimas siekti užsibrėžtų tikslų

Mokomieji dalykai, su kuriais susijęs projektas:  Dailė, istorija, technologijos, matematika lietuvių kalba


Kūrybinė veikla, įtraukta į projektą:  Piešimas, meninės raiškos priemonių naudojimas, kūrybinis rašymas


Mokiniai ir mokytoja suprato ir pajuto, kad galima dirbti ir mokytis kitaip, netradiciškai, išnaudojant kitas erdves ir panaudojant dailės pamokoje neįprastus įrankius; Mokytojai bendraudami ir bendradarbiaudami geriau pažino vieni kitus, išbandę aktyvius mokymosi metodus, atrado tai, ką galės pritaikyti savo pamokose.

Sėkminga praktika suburiant vieningai dirbančią grupę iš skirtingų klasių mokinių jau taikoma kituose mažesniuose projektuose; aktyvūs ir įtraukiantys bendradarbiavimo metodai bus tinkamai panaudoti mokinių motyvacijai skatinti, bendravimo kultūrai gerinti; nauji darbo grupėse metodai bus panaudoti įvairių dalykų pamokose.

Nuorodos: „Kūrybinės partnerystės" mokyklos tinklapyje, projekto profilis socialiniame tinkle facebook.com - palaikykite!

 
 
 
      
 
 
 
DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.