#
#

Kauno Statybininkų rengimo centras

Interneto svetainė:  www.src.kaunas.lm.ltDalyvauja „Tyrinėjančių mokyklų" programoje 2012-2013 mokslo metais.

Kaune, vienoje didžiausių Dainavos seniūnijoje, kuriai vardą davė aštuonmetė Marytė Stankevičiūtė, kurios mėgstamiausia knyga buvo „ Dainavos šalies padavimai“. Vienoje nedidelėje gatvelėje, kur ošia seni gluosniai ir ieva, likę dar iš savanorio Jono Jančiorės ūkelio randasi Kauno statybininkų rengimo centras (toliau KSRC) įkurtas 1991 metais sujungus tris profesines mokyklas. Nuo pirmųjų metų iki šiol mokyklai vadovauja Stanislovas Janukaitis, kuris pagrindinį dėmesį skiria mokomosios bazės modernizavimui ir naujų technologijų įdiegimui, toliau puoselėjama jo svajonė, kad mokyklos diplomas būtų pripažintas ir kitose Europos valstybėse. Džiugu, kad svajonė tampa realybe.

2003 metais ŠMM, įvertinusi vidurinio ugdymo programų įgyvendinimo kokybę ir ugdymo rezultatus, leido pirmiesiems respublikoje steigti aukštos kvalifikacijos gimnazijos skyrių.

Šiuo metu centre mokosi apie 1000 mokinių, savo gerąją patirtį skleidžia pedagogai. Veikia penki skyriai: gimnazijos, transporto, metalo, smulkaus verslo organizavimo, medienos apdirbimo ir statybos. Kauno statybininkų rengimo centras - tai ugdymo institucija, kuri suteikia profesinį bei vidurinį išsilavinimą, atitinkantį šiuolaikinės pasirinktos profesinės veiklos sričiai keliamus reikalavimus. Mokykla siekia ugdyti aukštos kvalifikacijos specialistą, siekiantį tobulėti, orientuotis į darbo rinkos pokyčius ir Lietuvos vystymosi strategiją.

Mokykla aktyviai bendradarbiauja su socialiniais partneriais, dalyvauja tarptautiniuose projektuose. Mokiniams sudarytos sąlygos dalyvauti įvairioje popamokinėje veikloje. Vyksta aktyvus sportinis gyvenimas, organizuojamos krepšinio, tinklinio, stalo teniso, lengvosios atletikos, šachmatų, šaškių varžybos, rudens ir pavasario sporto šventės. Mokyklos sportininkai yra iškovoję daug pergalių. Mūsų krepšininkai yra Lietuvos ir Baltijos šalių profesinio mokymo institucijų sporto žaidynių čempionai. Mokykloje veikia įvairūs būreliai: estradinės muzikos, dailės, krepšinio ir kt. Pagal mokinių poreikius organizuojami susitikimai, konkursai, olimpiados, įvairūs šventiniai renginiai, parodos, vakaronės bei ekskursijos po Lietuvą ir užsienį. Štai tokia moderni šiuolaikinė – technologinė mūsų mokykla, kuri rengia savarankiškas asmenybes, pasižyminčias profesinėmis bendražmogiškomis vertybėmis.

Kauno Statybininkų rengimo centro projektas „Džiazas garaže"
 
Daugiau
      

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.