#
#

Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“

Interneto svetainė:  www.saulute.kaunas.lm.ltCentro istorija: 1961 m. rugsėjo 7 d. įsteigta Kauno miesto mokykla-internatas Nr.2. 1992 m. mokykla reorganizuota į Kauno vaikų globos namus „Saulutė”, nuo 2001 m. globos namai reorganizuoti į Kauno apskrities internatinę mokyklą „Saulutė“, 2005 m. mokykla pertvarkyta į Kauno apskrities pagrindinę mokyklą „Saulutė“, įsigaliojus Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymui (Žin., 2007, Nr.80-3214) nuo 2008 m. veikla pertvarkyta į Kauno apskrities vaikų socializacijos centrą „Saulutė“. Nuo 2010 m.Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“.


    

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.