#
#

Kėdainių „Aušros" sveikatinimo ir sporto pagrindinė mokykla

Interneto svetainė:  ausra.baitida.ltDalyvauja „Tyrinėjančių mokyklų" programoje 2012-2013 mokslo metais.

Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinė mokykla – tai bendrojo lavinimo mokykla, įgyvendinanti priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio (iki 2012 metų) ugdymo programas, padedanti mokiniams įgyti kokybišką bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį raštingumą, sudaranti jiems optimalias sąlygas gebėjimus realizuoti pagal pasirinktas saviraiškos programas. 

Mokyklos vizija – 2015 metais mokyklos pertvarkymas į progimnaziją, atviros, savitos, dinamiškos ir modernios ugdymo įstaigos sukūrimas. 

2011-2012 m.m. mokykloje mokosi 725 mokiniai, dirba 60 mokytojų ir pedagoginių darbuotojų. Nuo 2012 metų rugsėjo 1 d. mokykla tapo „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinę mokyklą, todėl organizuojant ugdomąjį procesą skiriamas dėmesys sveikatinimo ir olimpinio ugdymo programų integravimui į mokyklos veiklą, mokomuosius dalykus

Mokyklos bendruomenės vertybės: asmens atsakomybė, savigarba ir pagarba kitam žmogui, bendruomenės narių bendradarbiavimas, patriotiškumas ir veiklus europinis pilietiškumas. 2012 m. mokyklos prioritetai yra pamokos efektyvinimas, tikslingai atrenkant ugdymo turinį, priemones, metodus, orientuojant mokinius į aktyvų mokymąsi ir išlaisvintą kūrybiškumą.Kėdainių „Aušros" sveikatinimo ir sporto pagrindinės mokyklos projektas „Laimė"
 
Daugiau
      

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.