#
#

Kėdainių r. Šėtos gimnazijaŠėtos gimnazija, savo metus skaičiuojanti nuo 1918 m., išleido jau 65 abiturientų laidas. 2009 metais akredituota vidurinio ugdymo programa, o 2010 m. kovo 1 d. Šėtos vidurinei mokyklai suteiktas gimnazijos statusas. Šiuo metu gimnazijoje mokosi 424 mokinių ir dirba 49 pedagogai.  Mokyklos veikla grindžiama pamatinėmis bendražmogiškomis vertybėmis, aiškiomis elgesio normomis bei principais. Mokyklos filosofijos idėja: „Tol mokomės, kol gyvi esame“. Gimnazija, siekdama Šėtos ir aplinkinių kaimų vaikams, paaugliams ir jaunimui atskleisti bendrąsias ir krikščioniškas žmonių vertybes, sudaro galimybes mokiniams - įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą; tėvams – bendradarbiauti su pedagogais ir praplėsti pedagogines žinias; mokytojams – kūrybiškai dirbti ir tobulinti kvalifikaciją. Mokyklos veikloje nuolat pabrėžiama gimtojo krašto reikšmė žmogaus dvasiniam gyvenimui, mokiniai skatinami būsimus mokslo ir pažangos pasiekimus diegti Šėtoje, saugoti ir puoselėti vietos bei mokyklos tradicijas. Vertybinių nuostatų formavimui įtaką daro gimnazijoje puoselėjamos tradicijos. Mokyklos vėliava, emblema, himnas, gimnazistų uniformos skatina gimnazijos vertės pajautimą, pasididžiavimą savo mokykla. Nuolat ieškoma galimybių savo veiklai tobulinti. Mokiniai ir mokytojai dalyvauja rajono, šalies ir tarptautiniuose projektuose, konkursuose, sporto varžybose. Gimnazija – didžiausia įstaiga Šėtos miestelyje ir seniūnijoje.Mokyklos ir vietos bendruomenės ryšiai skatina partnerystę su kitomis institucijomis. Darbuotojai ir mokiniai ne tik dalyvauja visuose seniūnijos, Kultūros centro organizuojamuose renginiuose, bet ir inicijuoja akcijas ir projektus, įtraukia į gimnazijos renginius miestelio bei aplinkinių kaimų gyventojus.

 Kėdainių r. Šėtos gimnazijos projektas „Aš esu“
 
Daugiau
      

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.