#
#

Kėdainių rajono Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė mokykla

Interneto svetainė:  www.svirskio.kedainiai.lm.ltDalyvauja „Tyrinėjančių mokyklų" programoje 2012 - 2013 mokslo metais.

Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė mokykla, patraukli ir patogi mokymuisi, darbui bei saviraiškai, skatinanti puoselėti tautos tradicijas bei mokytis visą gyvenimą, yra Surviliškio miestelyje, puikiame dešiniajame Nevėžio krante, apie 18 km į šiaurę nuo Kėdainių. 
Pirmą kartą Surviliškio parapijinė mokykla istoriniuose šaltiniuose minima 1777 metais. Žinios apie pradinę mokyklą surinktos nuo 1860 metų. Nuo 1944 metų mokykla pertvarkyta į progimnaziją, o 1949 metais – į septynmetę mokyklą. 1956 m. įkuriama vidurinė mokykla. 2001 m. rugsėjo 1 d. vidurinė mokykla pertvarkyta į pagrindinę mokyklą.
1992 metų lapkričio 9 dieną Surviliškio vidurinei mokyklai suteiktas dievdirbio Vinco Svirskio vardas. Tai įpareigojo mokyklos mokinius ir mokytojus plačiau domėtis dievdirbio gyvenimu ir kūryba, gilintis į tautos papročius ir tradicijas.
Mūsų mokyklos dainoje yra žodžiai:
...O ant kalno mokykla baltuoja.
Čia kas rytą subėgam visi:
Svirskio kryžius ramybę mūs saugo, 
Norim būt mes to kryžiaus verti“ .
Ir iš tiesų, mes gerbiame garsaus dievdirbio atminimą, puoselėjame etninę kultūrą, ir esame ištikimi liaudies tradicijoms. Esame ištikimi viskam, kas siejasi su garbinga tautos praeitimi, krašto tradicijomis ir protėvių atminimu. 
Kiekvienas dirbantis, besimokantis, gyvenantis čia nori nenori tampa pasekėju Vinco Svirskio gyvenimo, nuskaidrinto vidinės šviesos, taurumo ir išminties, sušildytas meilės pašaukimui. Tai įprasmina mokyklos kieme pasitinkantys koplytstulpiai, mokinių rankų sušildytas medis, medžiagos skiautė, sausa gėlė, senas paveikslo rėmas, verpstė ant ratelio, užrašytas senolio pasakojimas, etnografinė popietė, ekspedicija, edukacinė pamokėlė... 


Kėdainių rajono Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos animacijos projektas „Barto gyvenimas“
 
Daugiau
      

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.