#
#

Kelmės r. Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija

Interneto svetainė:  siauliai.mok.lt/uzventis/Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija įsikūrusi viename iš Žemaitijos miestelių – Užventyje, Kelmės rajono pakraštyje. Čia pat teka Venta, kurios dešiniajame krante įsikūręs Užvenčio miestelis. Tai sena gyvenvietė. Senasis Užvenčio dvaras, kurį valdė 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos nepriklausomybės akto signataras Jonas Smilgevičius, mena Šatrijos Raganą, kuri dvare praleido vaikystės ir paauglystės metus ir kurios vardu 2002 metais, minint rašytojos 125 – ąsias gimimo metines,   pavadinta gimnazija. Pakeleivio akį traukia prie pat Ventos naujam gyvenimui prikeltas buvusio dvaro malūnas. Netoli Užvenčio, Ušnėnų kaime, gimė rašytojas, žurnalistas ir redaktorius Povilas Višinskis. Čia apie 14 metų su pertraukomis gyveno ir kūrė rašytoja Žemaitė.

         Gimnazijoje mokosi 364 mokiniai, dirba 54 pedagoginiai darbuotojai. Joje vykdomos veiklos rūšys: pradinis, pagrindinis, vidurinis ir neformalusis ugdymas, veikia vairavimo mokykla, Minupių daugiafunkcis centras ir Kolainių pagrindinio ugdymo skyrius- daugiafunkcis centras.

         Gimnazijoje siekiama užtikrinti fiziškai bei psichologiškai saugią, estetišką ugdymo(si) aplinką. 2011 m. baigtas sporto aikštyno atnaujinimas, seniūnijoje bei rajone gimnazijos teritorija pripažinta geriausiai tvarkoma.

         Didžiausia ir svarbiausia gimnazijos bendruomenės dalis yra mokiniai, kurie savarankiškai teikia iniciatyvas, aktyviai dalyvauja gimnazijos mokinių seimelio bei gimnazijos veikloje.

         Gimnazijos vizija - besimokanti ir besikeičianti mokykla, teikianti kokybiškas mokymo ir ugdymo paslaugas, garantuojanti patrauklią veiklą vaikų ir jaunimo saviraiškai.Kelmės r. Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos projektas “Epinė pergalė gamtos moksluose”
 
Daugiau
      

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.