#
#

Klaipėdos rajono Endriejavo vidurinė mokykla

Interneto svetainė:  www.endriejavas.klaipeda.lm.ltEndriejavo vidurinė mokykla yra įsikūrusi Endriejave (Klaipėdos r.) ir tenkinanti Endriejavo miestelio bei 9 kaimuose gyvenančių šeimos narių ugdymo poreikius. Mokykloje mokosi 245 mokiniai; mokyklos direktorė – Vilma Ugintienė, pavaduotoja ugdymui – Birutė Darkintienė, dirba 28 pedagogai, specialiąsias paslaugas teikia soc. pedagogė, spec. pedagogas-logopedas ir psichologė.

Siekdama garantuoti sėkmingą ugdymą(si), mokykla daugiausiai dėmesio skiria visų bendruomenės narių bendravimui ir bendradarbiavimui, geranoriškai pagalbai vienų kitiems, saugios aplinkos kūrimui, stengiasi sudaryti galimybes individualiems asmenybės gebėjimams atsiskleisti. Mūsų mokykla – aktyvi ne tik respublikos, bet ir tarptautinių projektų dalyvė. Džiaugdamiesi kitais, stengiamės džiuginti kitus!

Mūsų mokyklos bendruomenė :

profesinį tobulėjimą vertinanti kaip svarbiausią privalumą
atvira pokyčiams
nuolat ieškanti galimybių
kaip užtikrinti saugų gyvenimą mokykloje ir už jos ribų
besimokanti iš savo klaidų.


Endriejavo vidurinės mokyklos projektas „5 kvadratas”
 
Daugiau
 
Klaipėdos rajono Endriejavo vidurinės mokyklos projektas „Vadovėlis ant sienų“
 
Daugiau
      

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.