#
#

Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla

Interneto svetainė:  www.kspvm.lm.ltMokykloje kasmet mokosi apie 700 mokinių, iš jų - 50 proc. klaipėdiškių, kita dalis - atvykusių iš įvairių Žemaitijos regiono mokyklų. Mokykloje dirba per 60 mokytojų. Yra įsteigti trys skyriai: Gimnazijos, Siuvimo, Verslo ir paslaugų.
Mokykla vykdo pirminio, tęstinio profesinio mokymo, neformalaus (suaugusiųjų) švietimo, vidurinio ugdymo, o nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. - ir pagrindinio ugdymo programas.

Mokykloje integruojami mokiniai, turintys spec. poreikių, tai – kurtieji ir neprigirdintys.
Mokykloje stengiamasi kurti palankią ugdymo(si) aplinką, puoselėjamos liberalumo, bendruomeniškumo, atvirumo idėjos. Nuo 2000-ųjų metų mokykla yra UNESCO asocijuotų mokyklų tinklo (ASP-net) narė. Tai įpareigoja mokyklą ieškoti, eksperimentuoti, vykdyti veiklą „išeinančią“ už mokyklinių programų ribų. Tokie stengiamės ir būti. Žinoma, ne visi sumanymai iškart pavyksta. Nesėkmės priverčia dar labiau susitelkti ir bandyti iš naujo. Esame atkaklūs. Esame reiklūs sau. Norime, kad mūsų mokiniams būtų gera mokytis bendradarbiaujant ir kuriant, kritiškai mąstant, patiriant nuotaikingo ieškojimo jausmą

Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokyklos projektas „Šokantis žmogus"
 
Daugiau
 
Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokyklos projektas „Devintokų televizija TV9"
 
Daugiau
 
Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokyklos projektas „Donelaitis - jėga!”
 
Daugiau
      

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.