#
#

Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla

Interneto svetainė:  www.vitesmokykla.ltDalyvauja „Tyrinėjančių mokyklų" programoje 2012-2013 mokslo metais

Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla – nuolat besimokanti organizacija, ieškanti inovatyvių mokymo priemonių ir būdų, kad mokymasis taptų įdomus ir šiuolaikiškas visiems čia besimokantiems mokiniams. Mokykloje mokosi 300 mokinių, dirba 39 pedagogai. Ryškiausios mokyklos vertybės: bendruomenės narių tarpusavio santykiai, bendravimas ir bendradarbiavimas. Įgyvendindama savo viziją mokyka organizuoja kryptingą meninį (muzika ir teatras) ugdymą 1-4  klasėse, aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje, efektyviai teikia socialinę ir psichologinę pagalbą, plėtoja mokinių saviraškos galimybes. Muzikuodami ir dalyvaudami įvairiuose muzikos festivaliuose bei kituose renginiuose, konkursuose mokiniai įtvirtina teigiamą socialinę patirtį, ugdosi kūrybiškumą, garsina savo mokyklą. Mokyklos mokytojai dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, patys kuria projektus, veda atviras pamokas, dalijasi gerąja metodine patirtimi. Tikime, kad bendrai dirbdami, ieškodami naujovių ir galimybių, nuolat  besimokydami ir skleisdami gerąją patirtį, galime sukurti patrauklią ir kūrybišką mokyklą.

Klaipėdos Vitės pagrindinės mokyklos projektas „Meno ir lietuvių kalbos sintezė“
 
Daugiau
 
Klaipėdos Vitės pagrindinės mokyklos projektas „Misija – vaizduotė: ir vėl dėliokime pasaulį!"
 
Daugiau
 
Klaipėdos Vitės pagrindinės mokyklos projektas „Socialinės reklamos kūrimas“
 
Daugiau
 
Klaipėdos Vitės pagrindinės mokyklos projektas „Tiksliųjų ir humanitarinių mokslų sąveika ir integracija“
 
Daugiau
      

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.