#
#

Klaipėdos „Vyturio“ pagrindinė mokykla

Interneto svetainė:  www.vyturys.klaipeda.lm.ltMokykla atidaryta 1987 m. Buvo pasirinktas sustiprinto muzikinio mokymo profilis, kuris išliko iki šių dienų. 2007 m. mokykla iš vidurinės reorganizuota į pagrindinę. 1-4 klasėse visos klasės yra muzikinio profilio, o 5 klasėje iš 3-4 kolektyvų formuojama 1 su muzikiniu ir 1-2 be muzikinio polinkio klasės. Manome, kad muzikinį polinkį turinčių klasių mokinių kūrybiškumas yra ugdomas per tam papildomai skirtas pamokas, o likusių klasių mokiniai dalinai nukenčia.

Todėl silpnėja jų mokymosi motyvacija, išryškėja užimtumo problema (nemokami būreliai). Tokiu būdu manome, kad projekte tiktų dalyvauti 6a klasės mokinių grupė (25 mokiniai), kuri neturi muzikinio polinkio. Klasė suformuota iš keturių kolektyvų. Vaikai fiziškai labai aktyvūs, turintys menką mokymosi motyvaciją, sunkiai išlaikantys dėmesį pamokoje, jų netenkina monotoniškas darbas. Todėl jiems dažnai reikia keisti mokymo metodus. Taip pat jiems aktuali užimtumo problema. Kadangi tyrimo duomenimis šie mokiniai gerai jaučiasi mokykloje, yra prasminga juos įtraukti į kūrybinę veiklą, kuri didintų jų mokymosi motyvaciją bei gerintų tarpusavio santykius.


„Kartu mes galim viską!” Klaipėdos „Vyturio” pagrindinėje
 
Daugiau
      

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.