#
#

Kretingos rajono Darbėnų gimnazija

Interneto svetainė:  www.darbenai.kretinga.lm.ltDalyvauja „Tyrinėjančių mokyklų" programoje 2012-2013 mokslo metais.

2011-2012 m.m. yra antrieji akredituotos gimnazijos metai. Gimnazijos sociokultūrinė situacija yra sudėtinga: mokiniai atvyksta iš 32 aplinkinių kaimų, iš 504 mokinių apie 270 gyvena socialiai remiamose šeimose. Tai liudija apie sudėtingas mokinių ugdymo(si) sąlygas. Todėl gimnazija, siekdama suteikti visiems mokiniams lygias galimybes, sukūrė viziją: „Moderni, šiuolaikiška etnokultūrines vertybes išlaikanti gimnazija, kurioje kūrybingai dirba aukštos kvalifikacijos pedagogai, teikiantys kokybiškas ugdymo paslaugas ir rengiantys jauną žmogų gyventi besikeičiančioje visuomenėje“.

Gimnazijos bendruomenė yra aktyvi, siekianti pokyčių ir inovacijų ugdymo(si) procese.  Svarbiausia – šiuolaikiškos pamokos kokybė, kūrybiškumas ir mokinio saugumas. Didžiausi pokyčiai inicijuojami ugdymo(si) individualizavimo srityje, konsultuojant ir ugdant gabiuosius mokinius, teikiant pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams bei diferencijuojant ugdymo(si) turinį ir formas pamokose.

Gimnazijoje sėkmingai veikia Pagalbos vaikui, mokiniui ir jaunam specialistui sistema. Siekiant kiekvieno mokinio individualios pažangos - skiriama „Pagalbos  mokiniui valanda“. Sukurta reali „Gabių mokinių paieškos, atpažinimo ir ugdymo(si) programa“. Sukurta motyvuojanti skatinimo sistema  akademinėje srityje, atsakingo elgesio ir visuomeninėje veikloje. Po pamokų mokiniai savirealizacijos poreikius   tenkina įvairiuose būreliuose. Gimnazistai aktyviai dalyvauja folkteatro grupėje.

Atsisakėme tradicinių darbo su tėvais formų. Dabar tėvai renkasi į tėvų konferencijas, vakarus, apskritų stalų diskusijas, šeimų sporto šventes ir kitus renginius.

Siekiant, kad mokinys taptų mąstantis, aktyvus, kūrybingas visuomenės narys, pasirengęs mokytis visą gyvenimą,  organizuojami bendri projektai su kitų mokyklų mokiniais.

Suprasdami, kad mokyklos pagrindinė misija – mokymas, 2012-2013 m.m. planuojame palikti tuos pačius prioritetus, iš kurių vienas yra „Ugdymo ir ugdymosi kokybės tobulinimas, kryptingai taikant kūrybingumą ir bendruosius gebėjimus ugdančius metodus“. Nes šioje srityje dar trūksta pedagoginių inovacijų, naujų žinių ir mokymosi technikų taikymo.   Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos projektas „Patranka"
 
Daugiau
      

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.