#
#
Mes socialiniuose tinkluose
#
#

Rugilė Žadeikytė

Mokykla: Širvintų r. Gelvonų vidurinės mokyklos projektas „Erdvė klaustukui“

Mokykla: Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos projektas „Klasė be sienų“


Esu menotyrininkė, specializuojuosi architektūros teorijos srityje. Profesinėje veikloje mane domina ne atskiri architektūros objektai, bet daugialypė miesto, kaip gyvo organizmo, funkcionavimo sistema. Sudėtingi žmogaus ir jo gyvenamos aplinkos tarpusavio saitai bei jų įtaka asmenybės raidai. 

Prie „Kūrybinių partnerysčių“ programos norėčiau prisidėti organizuojant mokiniams pažintinius turus po jų gyvenamąją aplinką, miestus, rajonus. Jų metu moksleiviai būtų skatinami ieškoti gilesnio asmeninio santykio su aplinkiniu pasauliu. Patrauklia ir lengvai prieinama forma įgytų architektūros istorijos ir urbanistikos pagrindus bei papildytų meno istorijos žinių bagažą naujomis, neįtrauktomis į vadovėlius žiniomis. 

Taip pat noriu atkreipti dėmesį, jog šiuo metu tik universitetinėje aplinkoje iš(si)ugdomas gebėjimas suvokti dailės, literatūros, istorijos ir technologinės raidos reiškinius kaip vienalytę, bendros tam tikros epochos laiko dvasios apraišką. Manau, kad bandymas integruoti šį suvokimą į mokyklinį ugdymą būtų itin naudingas. Dailės mokytojai, pristatydami stilių kaitos procesą ne tik per estetinę prizmę, bet atskleisdami vidines šios kaitos priežastis, padėtų mokiniams lengviau įsisavinti ir kitų mokslo šakų informaciją.

DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2015 m. nebeatnaujinama ir 2020 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.